Khai mạc huấn luyện cụm tự vệ

Ngày 24/6, Ban Chỉ huy Quân sự cơ quan Tỉnh đoàn đã tổ chức khai mạc huấn luyện cụm tự vệ năm 2024.

Giọng nam
Khai mạc huấn luyện cụm tự vệ năm 2024.

Tham gia huấn luyện, có 90 cán bộ, chiến sĩ tự vệ của 13 đơn vị, gồm: Sở Ngoại vụ; Liên đoàn Lao động tỉnh; Tỉnh đoàn; Kho Bạc Nhà nước tỉnh; Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh Sơn La; Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Chi nhánh tỉnh Sơn La; Ngân hàng Chính sách xã hội Chi nhánh tỉnh Sơn La; Ngân hàng TMCP Đầu tư & Phát triển tỉnh; Chi nhánh Ngân hàng Phát triển tỉnh; Công ty cổ phần Cấp nước Sơn La, Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông; Ban Quản lý các dự án ODA tỉnh; Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh.

Các đại biểu dự khai mạc huấn luyện cụm tự vệ năm 2024.

Trong 7 ngày (từ 24-30/6), các chiến sĩ tự vệ được nghiên cứu các chuyên đề: Chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh - nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho hành động của Đảng và của cách mạng Việt Nam; quan điểm của Đảng về đối tác, đối tượng của cách mạng Việt Nam trong tình hình mới; đường lối, chính sách đối ngoại của Đảng, Nhà nước hiện nay; giới thiệu Luật Dân quân tự vệ; một số văn bản thi hành Luật Dân quân tự vệ; thủ đoạn âm mưu “Diễn biến hòa bình”, bạo loạn lật đổ của một số thế lực thù địch; quán triệt các nội dung cơ bản các chỉ thị, nghị quyết của Đảng về bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới; cập nhật tình hình quân sự, quốc phòng ở địa phương năm 2024…

Ngọc Khiêm (CTV)
BÌNH LUẬN

Bạn còn 500/500 ký tự

Bạn vui lòng nhập từ 5 ký tự trở lên !!!

Tin mới