Đưa điện về nông thôn

Thực hiện các dự án cấp điện nông thôn từ lưới điện quốc gia, giai đoạn từ năm 2016 đến nay, huyện Sốp Cộp đã phối hợp với các ngành chức năng, bảo đảm tiến độ thi công, kế hoạch cấp điện, từng bước đáp ứng nhu cầu điện phục vụ sản xuất, kinh doanh, sinh hoạt cho nhân dân trên địa bàn. Đến hết năm 2022, tỷ lệ số hộ được sử dụng điện lưới quốc gia trên địa bàn huyện đạt hơn 97%.

Cán bộ Điện lực hướng dẫn nhân dân bản Ban, xã Sốp Cộp sử dụng điện an toàn.

Triển khai cấp điện nông thôn, huyện đã lựa chọn đơn vị tư vấn đủ năng lực lập dự án đầu tư và hoàn thành trong năm 2023; tổ chức tuyên truyền đến nhân dân chủ trương việc thực hiện đầu tư cấp điện nông thôn trên địa bàn. Ông Vũ Văn Quân, Phó Chủ tịch UBND huyện, cho biết: Huyện ủy đã chỉ đạo đảng ủy các xã, các tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội tuyên truyền, vận động các tổ chức, cá nhân hiến đất để thực hiện dự án. Tiếp tục phối hợp với Sở Công Thương và các sở, ngành có liên quan bố trí đủ nguồn vốn và kịp thời cho các dự án. Đôn đốc, kiểm tra, hướng dẫn các đơn vị nhà thầu tổ chức triển khai thực hiện. Phối hợp giải quyết các vướng mắc phát sinh ngay từ cơ sở. Đồng thời, thực hiện tốt công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng. Phối hợp với các ngành chức năng, UBND huyện giáp ranh, Công ty Điện lực Sơn La, các nhà thầu thi công triển khai đúng tiến độ kế hoạch và trình tự thực hiện dự án.

Giai đoạn 2023-2025, huyện Sốp Cộp sẽ triển khai thi công cấp điện cho 1.040 hộ; gồm cấp điện cho 768 hộ sử dụng điện không an toàn và cấp mới cho 272 hộ chưa có điện. Qua rà soát nhu cầu cấp điện đến năm 2025, huyện Sốp Cộp còn 301 hộ chưa có điện và 925 hộ chưa được sử dụng điện an toàn. Trong đó, dự án do Sở Công Thương làm chủ đầu tư cấp điện cho 450 hộ thuộc tiểu dự án cấp điện nông thôn từ điện lưới quốc gia; dự án do UBND huyện làm chủ đầu tư cấp điện cho 590 hộ, còn 186 hộ không đủ điều kiện đầu tư, do ở phân tán, điều kiện thi công khó khăn.

Năm 2023, huyện phấn đấu có thêm 525 hộ được sử dụng điện. Trong đó, nguồn vốn Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững cấp điện cho 471 hộ chưa được sử dụng điện an toàn, 3 hộ chưa có điện tại các xã Púng Bánh, Sam Kha, Nậm Lạnh, Mường Và, Mường Lạn. Đến nay, huyện đã hoàn thành việc lập hồ sơ báo cáo kinh tế kỹ thuật và đang tổ chức xin ý kiến của các sở, ban, ngành của tỉnh.

Bà Lò Thị Hà, Chủ tịch UBND xã, cho biết: Xã có 22 bản, 2.545 hộ, trong đó, 2.142 hộ được sử dụng điện an toàn, 236 hộ sử dụng điện không an toàn, 167 hộ chưa có điện. Theo kế hoạch, năm 2023, xã được đầu tư cấp điện cho 190 hộ, trong đó có 3 hộ cấp mới, còn lại là số hộ chưa được sử dụng điện an toàn. Tuy nhiên, một số hộ thuộc dự án đầu tư cấp điện nông thôn do Sở Công Thương làm chủ đầu tư có thể dự án sẽ triển khai muộn hơn, do một số hộ ở rải rác, không tập trung. Từ đầu năm đến nay, xã đã tăng cường tuyên truyền, vận động nhân dân hiến đất, sẵn sàng cho quá trình thực hiện xây dựng dự án cấp điện nông thôn trên địa bàn.

Bảo đảm việc triển khai kế hoạch đầu tư các dự án đúng quy trình, tiến độ, UBND huyện Sốp Cộp thường xuyên kiểm tra, giám sát, đôn đốc các nhà thầu, phấn đấu hoàn thành đóng điện cho các hộ dân trong thời gian sớm nhất để phát huy hiệu quả vốn đầu tư, nâng cao đời sống nhân dân, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương.

Huyền Trang
BÌNH LUẬN

Bạn còn 500/500 ký tự

Bạn vui lòng nhập từ 5 ký tự trở lên !!!

Tin mới