Hỗ trợ HTX nông nghiệp phát triển bền vững

Trên địa bàn tỉnh có 685 hợp tác xã đang hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp, tổng số 8.445 thành viên. Với vai trò là tổ chức đại diện bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho các đơn vị HTX, những năm qua, Liên minh HTX tỉnh đã tham mưu cho Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh ban hành các chủ trương, chính sách và giải pháp để phát triển kinh tế tập thể. Tập trung đẩy mạnh nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, nông nghiệp sạch, nông nghiệp hữu cơ, công nghệ sinh học.

Hỗ trợ HTX nông nghiệp phát triển bền vững

Tác giả: Báo Sơn La

BÌNH LUẬN

Bạn còn 500/500 ký tự

Bạn vui lòng nhập từ 5 ký tự trở lên !!!

Thêm cơ chế, chính sách để doanh nghiệp phát triển
Audio

Thêm cơ chế, chính sách để doanh nghiệp phát triển

Sau gần 4 năm triển khai, thực hiện Đề án hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh, hiện nay toàn tỉnh có 3.340 doanh nghiệp đăng ký hoạt động, tổng vốn điều lệ gần 52 nghìn tỷ đồng, tạo việc làm cho hơn 110.000 lao động với mức thu nhập từ 4-7 triệu đồng/người/tháng; mỗi năm đóng góp hàng trăm tỷ đồng vào ngân sách Nhà nước.

Tinh gọn bộ máy các cơ sở giáo dục nghề nghiệp
Audio

Tinh gọn bộ máy các cơ sở giáo dục nghề nghiệp

Sau gần 6 năm thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII về “Tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập”, các cơ sở giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn tỉnh đã sắp xếp cơ cấu ngành, nghề phù hợp với tình hình phát triển KT-XH, chất lượng đào tạo không ngừng được nâng lên. Tuy nhiên, qua rà soát, hoạt động đào tạo, dạy nghề tại một số cơ sở giáo dục nghề nghiệp còn bộc lộ bất cập, cần sớm có giải pháp tháo gỡ, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực.

Xây dựng các mô hình làm theo Bác hiệu quả
Audio

Xây dựng các mô hình làm theo Bác hiệu quả

Thực hiện Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị, Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Mai Sơn tiếp tục gắn những việc làm theo Bác với các hoạt động, phong trào của Hội; xây dựng các mô hình điển hình làm theo Bác hiệu quả, tạo sự lan tỏa sâu rộng trong hội viên nói riêng và nhân dân trên địa bàn nói chung, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế, xã hội ở địa phương, nâng cao vị thế của tổ chức hội và phụ nữ trong gia đình và ngoài xã hội.

Giữ vững xã đạt chuẩn quốc gia về y tế
Audio

Giữ vững xã đạt chuẩn quốc gia về y tế

Trung tuần tháng 5, chúng tôi đến Trạm Y tế xã Bon Phặng, huyện Thuận Châu. Trạm được xây dựng kiên cố, khang trang, sạch sẽ, đầy đủ các phòng chức năng, đáp ứng công tác khám và chữa bệnh cho nhân dân trên địa bàn.

Lan tỏa mạnh mẽ “Học không bao giờ cùng”
Audio

Lan tỏa mạnh mẽ “Học không bao giờ cùng”

Thấm nhuần tư tưởng “Học không bao giờ cùng” của Bác, Đảng và Nhà nước ta luôn quan tâm tới giáo dục, coi “Giáo dục là quốc sách hàng đầu”. Điều đó được thể hiện trong nhiều nghị quyết của Đảng, nhiều quyết định của Chính phủ đã nhấn mạnh tầm quan trọng của giáo dục và kế hoạch triển khai giáo dục ở mọi cấp, mọi ngành.

Phát triển tổ chức công đoàn trong các doanh nghiệp
Audio

Phát triển tổ chức công đoàn trong các doanh nghiệp

Trên địa bàn tỉnh hiện đang có hơn 3.000 doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ chức kinh tế đăng ký kinh doanh, với khoảng 60.000 lao động. Toàn tỉnh có 125 công đoàn cơ sở khối doanh nghiệp, trong đó có 4 công đoàn doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, 5 công đoàn nghiệp đoàn, 5 công đoàn doanh nghiệp nhà nước, 111 công đoàn doanh nghiệp ngoài nhà nước; 75 doanh nghiệp có tổ chức đảng, với 1.244 đảng viên.

Khu Công nghiệp Mai Sơn tạo động lực phát triển KT-XH
Audio

Khu Công nghiệp Mai Sơn tạo động lực phát triển KT-XH

Khu công nghiệp Mai Sơn có quy mô 150 ha. Giai đoạn I, quy mô 63,7 ha; giai đoạn II, quy mô 86,3 ha. Sau 7 năm đưa vào hoạt động, Khu công nghiệp có nhiều chuyển biến tích cực, góp phần thúc đẩy phát triển công nghiệp theo hướng hiện đại hóa, tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

HTX tiêu biểu sản xuất, kinh doanh nông nghiệp
Audio

HTX tiêu biểu sản xuất, kinh doanh nông nghiệp

Là một trong những hợp tác xã hoạt động hiệu quả trên địa bàn huyện Sốp Cộp, thời gian qua, HTX nông nghiệp Toản Duyên, bản Phổng, xã Nậm Lạnh là mô hình tiêu biểu về sản xuất, kinh doanh sản phẩm nông nghiệp và là điển hình trong phong trào thi đua yêu nước của tỉnh.