Sơn La tổ chức Hội nghị biểu dương điển hình tiên tiến

Ngày 2/6, UBND tỉnh Sơn La long trọng tổ chức Hội nghị biểu dương điển hình tiên tiến nhân dịp Kỷ niệm 75 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc (11/6/1948-11/6/2023).

Toàn cảnh hội nghị.
Ảnh: Huy Thành

Dự hội nghị có các đồng chí: Hoàng Quốc Khánh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng Thi đua-Khen thưởng tỉnh; Lê Hồng Minh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành của tỉnh cùng 160 điển hình tiên tiến.

Đồng chí Hoàng Quốc Khánh, Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại hội nghị.
Ảnh: Huy Thành

Phát biểu ôn lại truyền thống Kỷ niệm 75 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc, đồng chí Hoàng Quốc Khánh, nhấn mạnh: 75 năm, trải qua các giai đoạn lịch sử, với những tên gọi, nội dung và hình thức khác nhau, song phong trào thi đua yêu nước vẫn phát triển liên tục, phù hợp với nhiệm vụ cách mạng của từng thời kỳ. Những thắng lợi to lớn của cách mạng Việt Nam, của quân và dân các dân tộc tỉnh Sơn La qua từng giai đoạn lịch sử đều ghi rõ dấu ấn việc tổ chức có hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước. Điều đó, càng khẳng định thi đua là động lực tinh thần to lớn, qua đó tạo ra sức mạnh vật chất, góp phần huy động nhân tài, vật lực, sức người, sức của đối với sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ quê hương, đất nước.

Thấm nhuần tư tưởng thi đua của Chủ tịch Hồ Chí Minh và thực hiện lời dạy của Người: "Càng khó khăn càng phải thi đua. Thi đua yêu nước phải được tiến hành thường xuyên, liên tục, hàng ngày”, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị các cấp, ngành nỗ lực, đẩy mạnh hơn nữa các phong trào thi đua yêu nước; đổi mới thi đua, khen thưởng tạo sự đồng bộ, thống nhất trong tổ chức thực hiện. Đồng thời, khắc phục những hạn chế, thiếu sót để thi đua thực sự trở thành động lực to lớn, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội theo tinh thần của Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV, xây dựng tỉnh Sơn La phát triển xanh, nhanh, bền vững.

Các đại biểu tham dự hội nghị.
Ảnh: Huy Thành

Thực hiện Lời kêu gọi của Bác: “Thi đua là yêu nước, yêu nước thì phải thi đua”, 75 năm qua, các cấp, các ngành, cơ quan, đơn vị, cán bộ, chiến sĩ và nhân dân các dân tộc tỉnh Sơn La đã tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua yêu nước. Các phong trào thi đua phát triển sâu rộng về tính chất và quy mô, tiêu biểu: “Phong trào chung sức xây dựng nông thôn mới”; “Vì người nghèo, không để ai bị bỏ lại phía sau”; “Doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ gia đình và nông dân sản xuất, kinh doanh nông nghiệp giỏi”... Từ các phong trào, xuất hiện nhiều tấm gương điển hình tiên tiến, nhiều tập thể, cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, được Đảng và Nhà nước phong tặng danh hiệu cao quý.

Các điển hình tiên tiến dự hội nghị.
Ảnh: Huy Thành

Tại hội nghị đã diễn ra tọa đàm, giao lưu những tấm gương tiêu biểu trong thực hiện phong trào thi đua yêu nước trên các lĩnh vực kinh tế, văn hóa, xã hội, an ninh quốc phòng của tỉnh Sơn La.

 

 

Chương trình nghệ thuật tại hội nghị.
Ảnh: Huy Thành

Tại hội nghị, Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen 17 tập thể, 44 cá nhân có thành tích xuất sắc trong các phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2021-2023. Đồng thời, thông qua danh sách đoàn đại biểu dự Hội nghị biểu dương, tôn vinh điển hình tiên tiến toàn quốc.

Đồng chí Hoàng Quốc Khánh tặng Bằng khen của UBND tỉnh cho các tập thể.
Ảnh: Quàng Hưởng
Đồng chí Lê Hồng Minh trao Bằng khen của UBND tỉnh cho các cá nhân.
Ảnh: Quàng Hưởng
Đoàn đại biểu tỉnh Sơn La đi dự Hội nghị biểu dương, tôn vinh điển hình tiên tiến toàn quốc.
Ảnh: Quàng Hưởng
Các đại biểu trao đổi về công tác thi đua khen thưởng.
Ảnh: Quàng Hưởng
Thanh Huyền
BÌNH LUẬN

Bạn còn 500/500 ký tự

Bạn vui lòng nhập từ 5 ký tự trở lên !!!

Tin mới