Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày giải phóng tỉnh Sơn La

Nhóm Phóng viên

Tối nay 22/11, tại Quảng trường Tây Bắc, thành phố Sơn La, Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Sơn La đã long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày giải phóng Sơn La (22/11/1952 – 22/11/2022).  

Các đại biểu dự Lễ kỷ niệm.

Dự Lễ kỷ niệm có các đồng chí: Tòng Thị Phóng, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội; Nguyễn Hữu Đông, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương; lãnh đạo các tỉnh, thành phố; các đồng chí trong Thường trực Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy; Thường trực HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; lãnh đạo tỉnh qua các thời kỳ; các đồng chí lão thành cách mạng, Mẹ Việt Nam anh hùng, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, Anh hùng Lao động; cùng đông đảo cán bộ, chiến sĩ LLVT, nhân dân các dân tộc tỉnh Sơn La.

Toàn cảnh Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày giải phóng tỉnh Sơn La.
Các đại biểu dự Lễ kỷ niệm.
Các đại biểu dự Lễ kỷ niệm
Các đại biểu dự Lễ kỷ niệm

Nằm trong chuỗi các hoạt động tại Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày giải phóng tỉnh Sơn La diễn ra các hoạt động sôi nổi và nhiều ý nghĩa, như: Hội thảo khoa học “70 năm giải phóng Sơn La – Thành tựu, thời cơ, thách thức và định hướng phát triển”; chương trình nghệ thuật với chủ đề “Sơn La bừng sáng tương lai”; triển lãm ảnh với chủ đề “Sơn La - 70 năm một chặng đường vinh quang”…

Nhân dân các dân tộc đến dự Lễ kỷ niệm.

Ôn lại lịch sử, truyền thống anh hùng trong đấu tranh chống giặc ngoại xâm, giải phóng dân tộc; quá trình xây dựng và phát triển của tỉnh Sơn La sau 70 năm Ngày giải phóng, trong Diễn văn Lễ kỷ niệm, đồng chí Nguyễn Hữu Đông, Bí thư Tỉnh ủy đã nêu bật: Cách đây 70 năm, Bộ Chính trị, Chủ tịch Hồ Chí Minh, Tổng Quân ủy Trung ương đã quyết định mở Chiến dịch giải phóng Tây Bắc. Chiến dịch Tây Bắc kết thúc thắng lợi, tỉnh Sơn La được giải phóng; ngày 22/11/1952 trở thành mốc son lịch sử, đánh dấu một thời kỳ đấu tranh cách mạng vẻ vang, nhân dân các dân tộc tỉnh Sơn La được sống trong độc lập, tự do và dân chủ; chế độ áp bức bóc lột của đế quốc và phong kiến bị xoá bỏ, chế độ chính trị dân chủ được thiết lập và từng bước được củng cố vững mạnh.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy trình bày diễn văn Lễ kỷ niệm.

70 năm qua, từ ngày Sơn La được giải phóng, dưới sự lãnh đạo của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đảng bộ tỉnh Sơn La luôn nắm vững chủ trương của Trung ương Đảng, cụ thể hoá và vận dụng sáng tạo vào điều kiện thực tiễn địa phương, lãnh đạo nhân dân các dân tộc và lực lượng vũ trang Sơn La tiến lên giành được những thành tựu quan trọng, đóng góp to lớn trong đấu tranh giành độc lập dân tộc, cũng như trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Thực hiện công cuộc đổi mới do Đảng ta khởi xướng và lãnh đạo, Đảng bộ, lực lượng vũ trang và nhân dân các dân tộc Sơn La đã đổi mới cách nghĩ, cách làm, năng động, sáng tạo, tự lực, tự cường phấn đấu vươn lên; giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội, phát triển kinh tế, từng bước xoá đói giảm nghèo, ổn định và nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân, góp phần đẩy mạnh sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, nhấn mạnh: Phát huy truyền thống đoàn kết và cách mạng, Đảng bộ, chính quyền, lực lượng vũ trang và nhân dân các dân tộc tỉnh Sơn La tiếp tục khẳng định quyết tâm, kiên định mục tiêu mà Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh đã lựa chọn, đó là độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội; tuyệt đối trung thành với Đảng, với chủ nghĩa Mác - Lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh; nắm vững, vận dụng sáng tạo, có hiệu quả chủ trương, đường lối của Đảng vào điều kiện cụ thể của tỉnh. Quyết tâm khắc phục khó khăn, hạn chế, không ngừng đổi mới mạnh mẽ phương thức lãnh đạo, củng cố, xây dựng tổ chức Đảng và hệ thống chính trị thực sự vững mạnh để tập trung lãnh đạo, thực hiện tốt các khâu đột phá, các nhiệm vụ trọng tâm đã đề ra trong nhiệm kỳ Đại hội 2020-2025, tạo bước chuyển biến mạnh mẽ trong phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững quốc phòng an ninh xây dựng quê hương Sơn La ngày càng phát triển.

Đồng chí Tòng Thị Phóng, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội, nguyên Bí thư Tỉnh ủy Sơn La.

Vui mừng dự Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày giải phóng tỉnh Sơn La, đồng chí Tòng Thị Phóng, nhấn mạnh: Giải phóng Sơn La đã để lại nhiều kinh nghiệm quý báu, nhất là kinh nghiệm lãnh đạo nâng cao sức chiến đấu của bộ đội địa phương và du kích Sơn La, góp phần vào thắng lợi của chiến dịch Tây Bắc. Máu đào của nhiều cán bộ, chiến sỹ các lực lượng vũ trang, của đồng bào, đồng chí Sơn La đã tô thắm lá cờ đỏ sao vàng của ý chí quyết chiến, quyết thắng. Đồng thời, chiến thắng giải phóng Sơn La tiếp tục khẳng định tình đoàn kết Việt Nam – Lào, là minh chứng sắt son trong quan hệ Việt Nam – Lào còn nguyên đến ngày hôm nay và mai sau.

Các đại biểu dự Lễ kỷ niệm.

Với ý chí cách mạng kiên cường, không ngại hy sinh gian khổ, thực hiện sự nghiệp đổi mới do Đảng ta đề ra và lãnh đạo, hiện nay, Đảng bộ tỉnh Sơn La tiếp tục quán triệt sâu sắc nghị quyết của Đảng, kế thừa kinh nghiệm để phát huy tiềm năng, lợi thế của tỉnh, có bước đi, cách làm phù hợp, vận dụng sáng tạo các chủ trương của Đảng và Nhà nước, lãnh đạo Sơn La phát triển toàn diện. Sơn La có nền kinh tế phát triển khá, lĩnh vực văn hóa xã hội có nhiều tiến bộ, bản sắc văn hóa tốt đẹp của các dân tộc được giữ gìn, phát huy; quốc phòng, an ninh biên giới được giữ vững; công tác đối ngoại được tăng cường, công tác xây dựng Đảng luôn được chăm lo, đội ngũ cán bộ có bước trưởng thành quan trọng. Truyền thống đoàn kết trong Đảng, đoàn kết các dân tộc phát huy xuyên suốt trong quá trình cách mạng với một ý chí: Quyết tâm xây dựng tỉnh Sơn La giàu mạnh, đồng bào ai cũng ấm no, hạnh phúc.  

Đoàn viên Vì Ngọc Quỳnh, sinh viên Trường đại học Tây Bắc phát biểu tại Lễ kỷ niệm.

Thay mặt tuổi trẻ Sơn La, đoàn viên Vì Ngọc Quỳnh, sinh viên Trường đại học Tây Bắc thể hiện quyết tâm phát huy truyền thống cách mạng, kiên cường bất khuất của thế hệ cha anh, thế hệ trẻ của quê hương Sơn La, sẽ không ngừng tu dưỡng, bồi đắp lí tưởng cao đẹp. Kiên trì học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức và phong cách chủ tịch Hồ Chí Minh, ra sức thi đua rèn đức, luyện tài, hăng hái, tích cực học tập, lao động, sản xuất, phát huy những giá trị truyền thống, văn hóa mà cha ông đã tạo dựng; xung kích trên các lĩnh vực, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của mình, góp phần xây dựng quê hương Sơn La phát triển xanh, nhanh, bền vững, như mục tiêu mà Đại hội Đảng bộ tỉnh Sơn La lần thứ XV đã đề ra…

Toàn cảnh Lễ kỷ niệm.

Chương trình nghệ thuật đặc sắc mang chủ đề “Sơn La bừng sáng tương lai” được dàn dựng công phu, với nhiều tiết mục đặc sắc đã khắc họa sinh động, rõ nét về mảnh đất và con người Sơn La anh hùng từ trong chiến tranh đến hiện tại hòa bình và vươn lên phát triển; phản ánh những thành tựu phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh của tỉnh Sơn La sau 70 năm ngày giải phóng...

Vũ điệu kết đoàn.
Vòng xòe đoàn kết.

Chương trình nghệ thuật khép lại trong vũ điệu kết đoàn và vòng xòe đại đoàn kết các dân tộc, thể hiện quyết tâm của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc trong tỉnh xây dựng tỉnh Sơn La phát triển xanh, nhanh, bền vững.

BÌNH LUẬN

Bạn còn 500/500 ký tự

Bạn vui lòng nhập từ 5 ký tự trở lên !!!

Tin mới

 • 'Cải cách thể chế, tạo lực đẩy cho doanh nghiệp

  Cải cách thể chế, tạo lực đẩy cho doanh nghiệp

  Kinh tế -
  Sau hơn 2 năm chống chọi với đại dịch Covid-19, cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam đã thể hiện được sự nỗ lực, kiên cường, bền bỉ trong việc thích ứng với bối cảnh có nhiều khó khăn. Nhiều chuyên gia kinh tế nhận định, để doanh nghiệp có thể tận dụng tối đa các cơ hội tăng trưởng đang chờ phía trước thì việc cải cách thể chế kinh tế chính là yêu cầu tiên quyết. Thế nhưng, trên thực tế quá trình cải cách thể chế, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh đang được đánh giá bị chững lại và còn nhiều vấn đề cần sớm khắc phục.
 • 'Yêu cầu Đài Loan hủy bỏ tổ chức tập trận bắn đạn thật ở Ba Bình thuộc quần đảo Trường Sa

  Yêu cầu Đài Loan hủy bỏ tổ chức tập trận bắn đạn thật ở Ba Bình thuộc quần đảo Trường Sa

  Đối ngoại -
  Ngày 02/12/2022, trả lời câu hỏi của phóng viên về phản ứng của Việt Nam trước việc Đài Loan (Trung Quốc) thông báo tiến hành tập trận bắn đạn thật ở Ba Bình, thuộc quần đảo Trường Sa của Việt Nam ngày 29/11/2022, Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Lê Thị Thu Hằng nêu rõ:
 • 'Thế giới tuần qua: Những tín hiệu cảnh báo

  Thế giới tuần qua: Những tín hiệu cảnh báo

  Bản tin quốc tế -
  Tuần qua (28/11 – 4/12), thế giới tiếp tục phải đối mặt với những diễn biến đáng lo ngại của dịch bệnh COVID-19 với khả năng xuất hiện thêm nhiều biến thể mới, bên cạnh đó là nguy cơ tăng trưởng chậm của nền kinh tế toàn cầu, kèm theo các quyết định cứng rắn được đưa ra đối với Nga hay CHDCND Triều Tiên…
 • 'Nhận diện và phòng ngừa các thủ đoạn lợi dụng tôn giáo chống phá Việt Nam hiện nay

  Nhận diện và phòng ngừa các thủ đoạn lợi dụng tôn giáo chống phá Việt Nam hiện nay

  Thời sự - Chính trị -
  Thực hiện chiến lược “diễn biến hòa bình” đối với Việt Nam, những năm qua, tôn giáo là một trong những nội dung chiến lược được các thế lực thù địch, phản động triệt để lợi dụng nhằm gây mất ổn định an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội (ANCT, TTATXH), tiến tới xóa bỏ chế độ xã hội chủ nghĩa ở nước ta. Chúng coi đó là một yếu tố quan trọng để tạo sức ép từ bên ngoài, đồng thời kích động các hoạt động chống phá từ bên trong.
 • 'Vẻ đẹp nhân văn của hội họa

  Vẻ đẹp nhân văn của hội họa

  Văn hoá - Xã hội -
  Với cộng đồng yêu nghệ thuật, các cuộc triển lãm và đấu giá tranh gây quỹ thiện nguyện đã trở nên quen thuộc. Nhiều sự kiện được tổ chức thành công thời gian qua đã góp phần giới thiệu những gương mặt họa sĩ tài năng đến với đông đảo công chúng và hơn thế nữa là lan tỏa tinh thần lạc quan, sống đẹp.
 • 'Tăng vai trò của nhân viên công tác xã hội trong hệ thống tư pháp

  Tăng vai trò của nhân viên công tác xã hội trong hệ thống tư pháp

  Xã hội -
  Thời gian tới, cần có các giải pháp và kế hoạch phù hợp để tăng cường vai trò của nhân viên công tác xã hội trong hệ thống tư pháp, đặc biệt là tư pháp với người chưa thành niên. Đây là những nội dung nên triển khai trong Kế hoạch thực hiện Đề án quốc gia về phát triển nghề công tác xã hội giai đoạn 2021-2030.
 • 'Thi đua “dạy tốt, học tốt, quản lý tốt”

  Thi đua “dạy tốt, học tốt, quản lý tốt”

  Khoa Giáo -
  Năm 2015, Trường PTDT nội trú huyện Vân Hồ được thành lập. Đến năm 2020 nâng cấp lên thành Trường PTDT nội trú THCS&THPT Vân Hồ. Với nhiệm vụ đào tạo con em các dân tộc thiểu số các xã vùng III, bản đặc biệt khó khăn của huyện. Quy mô ngày càng được mở rộng, chất lượng giáo dục từng bước được nâng lên; đội ngũ giáo viên cơ bản đủ về số lượng, cơ cấu bộ môn, trình độ đạt chuẩn và trên chuẩn, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ được giao.
 • 'Quỳnh Nhai bảo đảm an sinh xã hội

  Quỳnh Nhai bảo đảm an sinh xã hội

  Xã hội -
  Những năm qua, huyện Quỳnh Nhai đã huy động các nguồn lực xã hội hóa, góp phần thực hiện an sinh xã hội, cải thiện điều kiện sinh hoạt và nâng cao đời sống cho người khuyết tật và trẻ mồ côi vươn lên.
 • 'Củng cố “lá chắn” miễn dịch Covid-19 cho trẻ

  Củng cố “lá chắn” miễn dịch Covid-19 cho trẻ

  Sức khỏe -
  Hiện nay, tại nhiều nơi trên thế giới số ca nhiễm Covid-19 vẫn tiếp tục gia tăng, với sự xuất hiện của một số biến thể mới của chủng Omicron như BA.04, BA.05... Trên địa bàn tỉnh ta, dịch bệnh vẫn cơ bản được kiểm soát. Để tạo “lá chắn” miễn dịch hiệu quả, các cấp, các ngành trong tỉnh đã và đang triển khai nhiều giải pháp, trong đó trọng tâm là tăng cường tiêm vắc xin cho các đối tượng trong diện tiêm chủng.
 • 'Mùa cà phê ở Dồm Cang

  Mùa cà phê ở Dồm Cang

  Nông nghiệp -
  Đến xã Dồm Cang, huyện Sốp Cộp, những ngày này, trên khắp các triền đồi, những nương cà phê sai trĩu chín đỏ, bà con nông dân bắt đầu thu hoạch, không khí lao động khẩn trương, nhộn nhịp.
 • 'Thêm những mùa nhãn ngọt

  Thêm những mùa nhãn ngọt

  Kinh tế -
  Thời điểm này, các thành viên HTX dịch vụ nông nghiệp Hưng Lộc, xã Chiềng Khương, huyện Sông Mã đang tập trung chăm sóc vườn nhãn, bảo đảm đủ dinh dưỡng để nhãn đơm hoa, kết trái và cho thu hoạch quả ngọt.