Hỗ trợ nông dân ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật

Phát huy vai trò “cầu nối” đưa khoa học kỹ thuật đến với nông dân, những năm qua, Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp huyện Mường La đã đẩy mạnh chuyển giao khoa học kỹ thuật, xây dựng và nhân rộng nhiều mô hình khuyến nông để bà con học tập làm theo.

Cán bộ Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp huyện Mường La hướng dẫn nhân dân bản Kẻ chăm sóc cây lê. 

Ông Vũ Văn Khang, Giám đốc Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp huyện Mường La, cho biết: Trung tâm đã phân công cán bộ phụ trách các xã, thị trấn, tư vấn, hướng dẫn và triển khai kỹ thuật sản xuất phù hợp với khả năng tiếp thu của bà con ở từng cơ sở. Từ đầu năm đến nay, Trung tâm đã hướng dẫn kỹ thuật chăm sóc, bón phân, cắt tỉa cây trồng cho 28 nhà vườn tham gia mô hình phối hợp tự nguyện; tổ chức lớp tập huấn kỹ thuật ủ phân hữu cơ, ủ chua thức ăn dự trữ cho gia súc, phòng chống đói, rét cho đàn gia súc, thủy sản.

Bên cạnh đó, Trung tâm còn chỉ đạo các tổ chuyên môn, cán bộ kỹ thuật thường xuyên về cơ sở hướng dẫn kỹ thuật sản xuất, kiểm tra định kỳ, phát hiện sâu bệnh hại trên cây trồng; phát triển các mô hình nông nghiệp, như: Lúa nếp tan Ngọc Chiến; táo đại xã Mường Bú; trồng bưởi tại xã Nặm Păm, thị trấn Ít Ong; dứa Queen tại xã Nậm Giôn, Mường Chùm, Tạ Bú; cải tạo, hạ cành, tạo tán xoài tại xã Tạ Bú, Chiềng Hoa, góp phần giúp bà con thay đổi tư duy và tiếp thu kiến thức áp dụng trong sản xuất, nâng cao hiệu quả kinh tế.

Mô hình trồng lê Tainung (VH6) tại xã Ngọc Chiến được Trung tâm triển khai từ tháng 5/2022, với 32 hộ tham gia trồng 2.000 cây trên diện tích 5 ha tại bản Kẻ và Mường Chiến. Các hộ tham gia được hỗ trợ 100% cây giống, phân bón, thuốc bảo vệ thực vật. Anh Lò Văn Luấn, bản Kẻ, xã Ngọc Chiến, cho biết: Tham gia mô hình, tôi được hỗ trợ 360 cây giống, thuốc bảo vệ thực vật, trên 1 tấn phân bón và được cán bộ Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp huyện hướng dẫn kỹ thuật trồng, chăm sóc; hiện nay, tỷ lệ cây sống đạt 99%, cây sinh trưởng và phát triển tốt.

Bên cạnh đó, từ đầu năm đến nay, Trung tâm đã rà soát, tổng hợp diện tích cây trồng, tham mưu cho UBND huyện chỉ đạo các cơ quan chuyên môn, các xã xây dựng kế hoạch triển khai các chương trình hỗ trợ, mô hình cây trồng. Phối hợp với Trung tâm khuyến nông Sơn La triển khai mô hình trồng mới 10 ha dứa Queen tại xã Tạ Bú. Xây dựng kế hoạch thực hiện các mô hình phát triển chăn nuôi gia súc, gia cầm, nuôi cá lồng, gắn với du lịch cộng đồng.

Đồng hành cùng nông dân, Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp huyện Mường La đã giúp bà con thay đổi tư duy, trình độ canh tác, hỗ trợ chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, ứng dụng công nghệ cao vào sản xuất, mang lại hiệu quả kinh tế, tăng thu nhập, nâng cao đời sống, góp phần nâng cao hiệu quả chương trình xây dựng nông thôn mới.

Thu Thảo
BÌNH LUẬN

Bạn còn 500/500 ký tự

Bạn vui lòng nhập từ 5 ký tự trở lên !!!

Tin mới