Tuổi trẻ Sơn La xung kích phát triển kinh tế

Với sự đồng hành hỗ trợ của tổ chức đoàn, phong trào phát triển kinh tế trong đoàn viên, thanh niên tỉnh Sơn La đạt nhiều kết quả tích cực; đã xuất hiện nhiều mô hình kinh tế do thanh niên làm chủ đem lại hiệu quả cao, cho thu nhập ổn định, góp phần giải quyết việc làm và phát triển kinh tế tại địa phương.

Báo Sơn La