Mai Sơn trồng rau xanh theo hướng hàng hóa

Tận dụng lợi thế về giao thông, nguồn nước, đất đai, nông dân huyện Mai Sơn đã chuyển đổi cơ cấu cây trồng, thâm canh tăng vụ, liên kết trồng rau tập trung. Hiện, toàn huyện có trên 1.400 ha trồng rau màu, trong đó gần 300 ha sản xuất theo tiêu chuẩn VietGAP, việc chuyển đổi trồng rau hàng hóa đã góp phần nâng cao thu nhập, giá trị trên cùng một diện tích đất canh tác, góp phần xóa đói, giảm nghèo hiệu quả.

Báo Sơn La