Hội nghị khách hàng Công ty cổ phần phân bón Sông Lam Tây Bắc

Ngày 30/12, Công ty cổ phần phân bón Sông Lam Tây Bắc đã tổ chức Hội nghị gặp mặt khách hàng năm 2022.

Báo Sơn La