Dấu ấn hoạt động Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển Sơn La năm 2022

Năm 2022, Trung tâm Khuyến Công và Tư vấn phát triển công nghiệp Sơn La đã nỗ lực, phấn đấu cơ bản hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch đề ra của năm. Trên địa bàn tỉnh có thêm nhiều cơ sở công nghiệp nông thôn được thụ hưởng đề án từ nguồn kinh phí khuyến công quốc gia và khuyến công địa phương hỗ trợ ứng dụng máy móc, thiết bị, công nghệ tiên tiến, nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm. Nhiều cơ sở được hỗ trợ xây dựng và đăng ký bảo hộ sản phẩm, thiết kế, in ấn bao bì sản phẩm, thực hiện kiểm toán năng lượng, sản xuất sạch và sử dụng năng lượng tiết kiệm, hiệu quả, trang thiết bị, công cụ, dụng cụ trưng bày, giới thiệu sản phẩm tại cơ sở... Qua đó, giúp các cơ sở công nghiệp nông thôn vượt qua khó khăn, mở rộng quy mô sản xuất và nâng cao giá trị sản phẩm, phát triển ổn định và bền vững

Báo Sơn La