Nâng cao hiệu quả hoạt động các trường học sau sáp nhập

Nguyễn Thư

Những năm qua, thực hiện Đề án kiện toàn, sắp xếp các đơn vị sự nghiệp công lập lĩnh vực giáo dục - đào tạo ở tỉnh Sơn La đã đạt được kết quả tích cực, như: giảm 255 đơn vị sự nghiệp trực thuộc huyện, 556 đầu mối thuộc đơn vị sự nghiệp cấp huyện; giảm 304 biên chế, 3 lãnh đạo đơn vị sự nghiệp thuộc sở; 510 lãnh đạo, đơn vị sự nghiệp thuộc huyện; 988 lãnh đạo đầu mối đơn vị sự nghiệp thuộc huyện.... Các đơn vị nhanh chóng ổn định và đi vào hoạt động đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. 

Những kết quả đạt được

Giờ học của cô và trò Trường tiểu học và THCS Ninh Thuận, huyện Thuận Châu.

Tại Thành phố, thực hiện Đề án đã sáp nhập 18 đơn vị trường học để thành lập 9 trường học mới. Thành phố hiện có 36 đơn vị trường học; đã điều động, luân chuyển, bố trí 8 hiệu trưởng xuống làm phó hiệu trưởng; luân chuyển vị trí công tác 10 phó hiệu trưởng; điều động toàn bộ giáo viên, nhân viên, lao động hợp đồng đến đơn vị mới thành lập trên cơ sở sáp nhập các trường; hằng năm giảm hơn 1,7 tỷ đồng kinh phí chi hoạt động của các trường; giảm chi phụ cấp chức vụ lãnh đạo hơn 203 triệu đồng; bộ máy trường, lớp học đảm bảo tinh gọn, nhân sự dôi dư ở các trường sau sáp nhập được sắp xếp bổ sung cho các trường còn đang thiếu, đảm bảo đúng vị trí việc làm; các trường khai thác hiệu quả trang thiết bị, đồ dùng dạy học, đáp ứng yêu cầu đổi mới, nâng cao chất lượng giáo dục.

Cô giáo Lê Thị Thu Hương, Hiệu trưởng Trường tiểu học và THCS Quyết Tâm (Thành phố), cho biết: Trường được thành lập trên cơ sở sáp nhập Trường tiểu học Quyết Tâm và Trường THCS Quyết Tâm vào năm 2018. Sau sáp nhập, nhà trường đã sắp xếp lại bộ máy, thu gọn được đầu mối, giảm 1 hiệu trưởng, 1 kế toán và nhiều chức danh của tổ chức công đoàn và đoàn thể. Sau sáp nhập, quy mô phát triển của trường có xu hướng mở rộng, chất lượng giáo dục học sinh ngày càng ổn định và nâng cao qua từng năm học. Đầu năm 2020, nhà trường được công nhận trường đạt chuẩn quốc gia mức độ 1.

Giờ tin học tại Trường tiểu học và THCS Quyết Tâm, Thành phố.

Còn huyện Thuận Châu, trước thời điểm năm 2019 có 108 trường học trực thuộc, với 225 cán bộ quản lý; sau sáp nhập đến nay, huyện có 78 đơn vị trường học, với 192 cán bộ quản lý. Ông Nguyễn Đức Tôn, Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Thuận Châu, cho biết: Sau khi thực hiện sáp nhập, toàn huyện giảm đầu mối từ chi bộ đến các nhà trường, các tổ chuyên môn và các tổ chức công đoàn; số lượng giáo viên của các tổ chuyên môn nâng lên, tạo ra sự trao đổi học tập kinh nghiệm lẫn nhau trong triển khai công tác.

Thực hiện Đề án, đến nay, toàn tỉnh đã giảm 1 đơn vị sự nghiệp trực thuộc sở (sáp nhập Trung tâm Giáo dục Thường xuyên tỉnh với Trung tâm Hướng nghiệp dạy nghề tỉnh); giảm 255 đơn vị sự nghiệp trực thuộc huyện, 556 đầu mối thuộc đơn vị sự nghiệp cấp huyện; giảm 304 biên chế, 3 lãnh đạo đơn vị sự nghiệp thuộc sở; 510 lãnh đạo, đơn vị sự nghiệp thuộc huyện; 988 lãnh đạo đầu mối đơn vị sự nghiệp thuộc huyện; 1 đơn vị tự chủ 1 phần kinh phí. 

Việc sắp xếp, tổ chức lại các cơ sở giáo dục góp phần tinh gọn bộ máy, tinh giảm biên chế và nâng cao hiệu quả hoạt động; tình trạng lớp học có quy mô nhỏ và chất lượng giáo dục chưa cao đã dần khắc phục; nhiều điểm trường đã được dồn ghép, sáp nhập vào các trường chính, nhiều trường có quy mô nhỏ được sáp nhập thành hệ thống các trường liên cấp có quy mô lớn hơn. Sau sáp nhập, việc bố trí, sắp xếp đội ngũ cán bộ, quản lý, giáo viên, nhân viên của các đơn vị thực hiện phù hợp với năng lực, trình độ chuyên môn và vị trí việc làm; các đơn vị trường học kiện toàn tổ chức đảng, đoàn thể, hội đồng, các tổ chuyên môn, xây dựng quy chế hoạt động; thực hiện kiểm kê, quản lý tài chính, tài sản, đất đai; xây dựng phương án xử lý cơ sở vật chất theo đúng quy định của pháp luật…

Thực hiện đồng bộ các giải pháp

Bên cạnh những thuận lợi, việc sáp nhập các cơ sở giáo dục cũng phát sinh một số vấn đề, như: Việc bố trí số lượng giáo viên cũng gặp khó khăn, nhất là giáo viên tham gia dạy học cả 2 cấp học, di chuyển đến các điểm trường khác nhau. Một số trường trước khi sáp nhập là trường bán trú nhưng sau khi sáp nhập không đảm bảo tiêu chí học sinh ở bán trú, nên không được hưởng chế độ, chính sách của trường bán trú. Cùng với đó, điều kiện cơ sở vật chất của nhiều đơn vị trường sau sáp nhập còn thiếu, như: Hệ thống phòng học chức năng, thư viện, thí nghiệm, nhà ở cho học sinh bán trú, nhà công vụ cho giáo viên, công trình vệ sinh, công trình nước và các hạng mục phụ trợ khác chưa đáp ứng được nhu cầu phục vụ dạy và học. Việc dồn ghép các điểm trường lẻ về các điểm trung tâm gặp khó khăn do diện tích khuôn viên, cơ sở vật chất còn thiếu, đặc biệt là cơ sở vật chất phục vụ nuôi dạy bán trú ảnh hưởng không nhỏ đến chất lượng hoạt động của các nhà trường....

Khắc phục những khó khăn này, các trường học đã linh hoạt các hoạt động dạy học, như: Đối với các trường thiếu phòng thực hành Âm nhạc, Mỹ thuật sẽ phải bố trí học sinh học ngay trên lớp học; luân chuyển cán bộ, giáo viên giảng dạy ở cấp tiểu học, THCS phù hợp năng lực chuyên môn. Các trường tích cực rà soát, ưu tiên bố trí kinh phí xây dựng cơ sở vật chất, đầu tư trang thiết bị dạy và học; tạo điều kiện cho quản lý, giáo viên tham gia các lớp tập huấn bồi dưỡng, chuyên môn nghiệp vụ; bố trí giáo viên cho các đơn vị trường học. Các trường học tiếp tục đổi mới nội dung, hình thức sinh hoạt tổ chuyên môn, sinh hoạt chuyên môn trường, cụm trường, thiết thực, sát với chương trình học và đối tượng đội ngũ cán bộ, giáo viên từng trường.

Ông Vũ Văn Hùng, Hiệu phó Trường tiểu học và THCS Yên Sơn huyện Yên Châu nói: Sau khi sáp nhập, trường có 557 học sinh, với 23 lớp học; do thiếu phòng học chức năng tiếng Anh, Âm nhạc, Tin học và thực hành, nhà trường đã khắc phục các hoạt động dạy học, như; đối với môn tin học, nhà trường bố trí dồn 2 lớp để học sinh được thực hành máy; còn đối với môn Âm nhạc đã đầu tư xây dựng thêm 1 phòng học riêng để học sinh học hát và không ảnh hưởng đến các lớp học khác.

Còn tại Trường tiểu học và THCS Quyết Tâm, thành phố với khó khăn thiếu giáo viên môn tin học, nhà trường đã điều động 1 giáo viên vừa dạy cấp tiểu học, vừa dạy thêm giờ 2 tiết/tuần đối với cấp THCS. Hằng năm, nhà trường cũng kiến nghị các cấp trên quan tâm đầu tư, xây dựng cơ sở vật chất cho các phòng học chức năng để học sinh được học trong điều kiện tốt nhất.

Ông Quàng Văn Lâm, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo cho biết: Tháo gỡ dần những khó khăn, vướng mắc, ngành đang tập trung đổi mới phương thức quản lý, nâng cao năng lực quản trị các đơn vị sau sáp nhập, bảo đảm chặt chẽ. Nghiên cứu, đề xuất cơ chế để các đơn vị sự nghiệp công lập chủ động trong việc tìm kiếm, khai thác và phát triển các hoạt động sự nghiệp tăng nguồn thu; giao quyền tự chủ (hoặc tự chủ một phần), tự chịu trách nhiệm đối với các đơn vị sự nghiệp công lập có khả năng tự đảm bảo chi thường xuyên. Đồng thời, nghiên cứu trình cấp có thẩm quyền có lộ trình tách trường đối với những trường có nhiều điểm trường, điểm trường xa nhau, đi lại khó khăn, quy mô lớn, số lớp lớn, học sinh đông...

Đoàn giám sát của HĐND tỉnh giám sát hoạt động của các đơn vị sự nghiệp thuộc lĩnh vực GD&ĐT sau sáp nhập tại huyện Thuận Châu  

Với tinh thần đồng thuận cao với chủ trương của tỉnh, ngành Giáo dục và Đào tạo đang tiếp tục nghiên cứu, thực hiện sát nhập các trường học đủ điều kiện, phù hợp với thực tiễn. Đồng thời, tham mưu cho UBND tỉnh dành các nguồn lực và xã hội hóa đầu tư, nâng cấp, sửa chữa cơ sở vật chất, mua sắm trang thiết bị phục vụ dạy học. Làm tốt công tác tuyên truyền trong đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, nhân dân về chủ trương sáp nhập các đơn vị trường học, tạo sự đồng thuận cao trong quá trình triển khai thực hiện.

Tin liên quan

BÌNH LUẬN

Bạn còn 500/500 ký tự

Bạn vui lòng nhập từ 5 ký tự trở lên !!!

Tin mới

 • 'Xuân Biên phòng ấm lòng dân bản

  Xuân Biên phòng ấm lòng dân bản

  Văn hoá - Xã hội -
  Trong những ngày đầu tháng 12, tiết trời se lạnh, 66 hộ dân với hơn 400 nhân khẩu của bản vùng cao biên giới Kéo Vai, xã Nậm Lạnh, huyện Sộp Cộp, được đón xuân sớm cùng Chương trình “Xuân Biên phòng ấm lòng dân bản” do bộ đội Đồn Biên phòng Nậm Lạnh tổ chức.
 • 'Cải cách thể chế, tạo lực đẩy cho doanh nghiệp

  Cải cách thể chế, tạo lực đẩy cho doanh nghiệp

  Kinh tế -
  Sau hơn 2 năm chống chọi với đại dịch Covid-19, cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam đã thể hiện được sự nỗ lực, kiên cường, bền bỉ trong việc thích ứng với bối cảnh có nhiều khó khăn. Nhiều chuyên gia kinh tế nhận định, để doanh nghiệp có thể tận dụng tối đa các cơ hội tăng trưởng đang chờ phía trước thì việc cải cách thể chế kinh tế chính là yêu cầu tiên quyết. Thế nhưng, trên thực tế quá trình cải cách thể chế, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh đang được đánh giá bị chững lại và còn nhiều vấn đề cần sớm khắc phục.
 • 'Yêu cầu Đài Loan hủy bỏ tổ chức tập trận bắn đạn thật ở Ba Bình thuộc quần đảo Trường Sa

  Yêu cầu Đài Loan hủy bỏ tổ chức tập trận bắn đạn thật ở Ba Bình thuộc quần đảo Trường Sa

  Đối ngoại -
  Ngày 02/12/2022, trả lời câu hỏi của phóng viên về phản ứng của Việt Nam trước việc Đài Loan (Trung Quốc) thông báo tiến hành tập trận bắn đạn thật ở Ba Bình, thuộc quần đảo Trường Sa của Việt Nam ngày 29/11/2022, Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Lê Thị Thu Hằng nêu rõ:
 • 'Thế giới tuần qua: Những tín hiệu cảnh báo

  Thế giới tuần qua: Những tín hiệu cảnh báo

  Bản tin quốc tế -
  Tuần qua (28/11 – 4/12), thế giới tiếp tục phải đối mặt với những diễn biến đáng lo ngại của dịch bệnh COVID-19 với khả năng xuất hiện thêm nhiều biến thể mới, bên cạnh đó là nguy cơ tăng trưởng chậm của nền kinh tế toàn cầu, kèm theo các quyết định cứng rắn được đưa ra đối với Nga hay CHDCND Triều Tiên…
 • 'Nhận diện và phòng ngừa các thủ đoạn lợi dụng tôn giáo chống phá Việt Nam hiện nay

  Nhận diện và phòng ngừa các thủ đoạn lợi dụng tôn giáo chống phá Việt Nam hiện nay

  Thời sự - Chính trị -
  Thực hiện chiến lược “diễn biến hòa bình” đối với Việt Nam, những năm qua, tôn giáo là một trong những nội dung chiến lược được các thế lực thù địch, phản động triệt để lợi dụng nhằm gây mất ổn định an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội (ANCT, TTATXH), tiến tới xóa bỏ chế độ xã hội chủ nghĩa ở nước ta. Chúng coi đó là một yếu tố quan trọng để tạo sức ép từ bên ngoài, đồng thời kích động các hoạt động chống phá từ bên trong.
 • 'Vẻ đẹp nhân văn của hội họa

  Vẻ đẹp nhân văn của hội họa

  Văn hoá - Xã hội -
  Với cộng đồng yêu nghệ thuật, các cuộc triển lãm và đấu giá tranh gây quỹ thiện nguyện đã trở nên quen thuộc. Nhiều sự kiện được tổ chức thành công thời gian qua đã góp phần giới thiệu những gương mặt họa sĩ tài năng đến với đông đảo công chúng và hơn thế nữa là lan tỏa tinh thần lạc quan, sống đẹp.
 • 'Tăng vai trò của nhân viên công tác xã hội trong hệ thống tư pháp

  Tăng vai trò của nhân viên công tác xã hội trong hệ thống tư pháp

  Xã hội -
  Thời gian tới, cần có các giải pháp và kế hoạch phù hợp để tăng cường vai trò của nhân viên công tác xã hội trong hệ thống tư pháp, đặc biệt là tư pháp với người chưa thành niên. Đây là những nội dung nên triển khai trong Kế hoạch thực hiện Đề án quốc gia về phát triển nghề công tác xã hội giai đoạn 2021-2030.
 • 'Nhân dân Mường Bám chủ động phòng, chống rét cho gia súc

  Nhân dân Mường Bám chủ động phòng, chống rét cho gia súc

  Nông nghiệp -
  Đợt rét đậm, rét hại đầu năm 2022 đã làm 8 con trâu, bò của nhân dân xã Mường Bám, huyện Thuận Châu, bị chết rét, ảnh hưởng đến việc nhân đàn và phát triển kinh tế của các hộ dân. Rút kinh nghiệm, bảo vệ đàn vật nuôi trong mùa đông năm nay, ngay đầu tháng 11, UBND xã đã triển khai kế hoạch phòng, chống đói rét và dịch bệnh cho cây trồng, vật nuôi.
 • 'Thi đua “dạy tốt, học tốt, quản lý tốt”

  Thi đua “dạy tốt, học tốt, quản lý tốt”

  Khoa Giáo -
  Năm 2015, Trường PTDT nội trú huyện Vân Hồ được thành lập. Đến năm 2020 nâng cấp lên thành Trường PTDT nội trú THCS&THPT Vân Hồ. Với nhiệm vụ đào tạo con em các dân tộc thiểu số các xã vùng III, bản đặc biệt khó khăn của huyện. Quy mô ngày càng được mở rộng, chất lượng giáo dục từng bước được nâng lên; đội ngũ giáo viên cơ bản đủ về số lượng, cơ cấu bộ môn, trình độ đạt chuẩn và trên chuẩn, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ được giao.
 • 'Hoạt động nhân đạo vì cộng đồng

  Hoạt động nhân đạo vì cộng đồng

  Xã hội -
  Hội Chữ thập đỏ huyện Thuận Châu hiện có 35 tổ chức Hội, đơn vị trực thuộc và 391 chi hội cơ sở trực thuộc các xã, thị trấn với 22.500 hội viên, tình nguyện viên.
 • 'Quỳnh Nhai bảo đảm an sinh xã hội

  Quỳnh Nhai bảo đảm an sinh xã hội

  Xã hội -
  Những năm qua, huyện Quỳnh Nhai đã huy động các nguồn lực xã hội hóa, góp phần thực hiện an sinh xã hội, cải thiện điều kiện sinh hoạt và nâng cao đời sống cho người khuyết tật và trẻ mồ côi vươn lên.
 • 'Củng cố “lá chắn” miễn dịch Covid-19 cho trẻ

  Củng cố “lá chắn” miễn dịch Covid-19 cho trẻ

  Sức khỏe -
  Hiện nay, tại nhiều nơi trên thế giới số ca nhiễm Covid-19 vẫn tiếp tục gia tăng, với sự xuất hiện của một số biến thể mới của chủng Omicron như BA.04, BA.05... Trên địa bàn tỉnh ta, dịch bệnh vẫn cơ bản được kiểm soát. Để tạo “lá chắn” miễn dịch hiệu quả, các cấp, các ngành trong tỉnh đã và đang triển khai nhiều giải pháp, trong đó trọng tâm là tăng cường tiêm vắc xin cho các đối tượng trong diện tiêm chủng.