Tự hào điểm đến thiên nhiên hàng đầu thế giới

Tự hào điểm đến thiên nhiên hàng đầu thế giới

Hầu hết người dân Sơn La đều vui mừng, phấn khởi khi du lịch Mộc Châu được vinh danh tại World Travel Awards - giải thưởng được so sánh là có uy tín và tầm ảnh hưởng như giải Oscar trong lĩnh vực du lịch. Điều đó khẳng định vị thế của du lịch Mộc Châu hôm nay và trong tương lai.
Lan tỏa sâu rộng các phong trào thi đua yêu nước

Lan tỏa sâu rộng các phong trào thi đua yêu nước

Những năm qua, phong trào thi đua yêu nước được các cấp ủy, chính quyền và nhân dân các dân tộc huyện Yên Châu quan tâm triển khai thực hiện. Các phong trào thi đua ngày càng đi vào chiều sâu, hiệu quả, có sức lan tỏa mạnh mẽ, góp phần cổ vũ, động viên cán bộ và nhân dân hoàn thành các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.
Thi đua động lực thúc đẩy phát triển

Thi đua động lực thúc đẩy phát triển

Thấm nhuần lời dạy của Bác Hồ: “Thi đua là yêu nước, yêu nước thì phải thi đua và những người thi đua là những người yêu nước nhất”, 70 năm qua, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh Sơn La đoàn kết, ra sức thi đua, đóng góp sức người, của cải, vật chất cùng với đồng bào cả nước giành thắng lợi trong hai cuộc kháng chiến và công cuộc đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
Lan tỏa phong trào thi đua trong cán bộ, công chức, viên chức

Lan tỏa phong trào thi đua trong cán bộ, công chức, viên chức

Hưởng ứng phong trào thi đua “Xây dựng cơ quan văn hóa và ngày làm việc 8 giờ có chất lượng, hiệu quả” gắn với cuộc vận động xây dựng người cán bộ công chức, viên chức “Trung thành, trách nhiệm, liêm chính, sáng tạo”, đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, lao động Công đoàn Viên chức tỉnh đã nêu cao tinh thần trách nhiệm, thực hiện tốt quy chế văn hóa, văn minh công sở, xây dựng môi trường làm việc thân thiện, nâng cao chất lượng phục vụ nhân dân.
Lan tỏa phong trào học tập trong cộng đồng

Lan tỏa phong trào học tập trong cộng đồng

Sau 21 năm thành lập (23/10/2001-23/10/2022), tổ chức hội khuyến học trong tỉnh đã phát triển rộng khắp từ tỉnh, đến các huyện, thành phố, các xã, phường, thị trấn, các đơn vị vũ trang, cơ quan, đoàn thể, trường học, doanh nghiệp và hoạt động nền nếp, đi vào chiều sâu, lan tỏa phong trào học tập trong cộng đồng, đóng góp tích cực cho sự nghiệp giáo dục - đào tạo của tỉnh nhà.