Phiên họp thứ 33, Thường trực HĐND tỉnh khóa XV

Ngày 29/9, đồng chí Nguyễn Thái Hưng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đã chủ trì Phiên họp thứ 33, Thường trực HĐND tỉnh khóa XV, nhiệm kỳ 2021-2026.

Phiên họp thứ 33, Thường trực HĐND tỉnh khóa XV

Dự phiên họp có các đồng chí: Chá A Của, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; Lê Hồng Minh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các Ban của HĐND và đại diện một số sở, ban, ngành của tỉnh.

Tại phiên họp, Ban Kinh tế - Ngân sách của HĐND tỉnh đã báo cáo kết quả thẩm tra 8 nội dung tờ trình và dự thảo nghị quyết do UBND tỉnh trình về: Phân bổ chi tiết kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 nguồn bổ sung cân đối ngân sách tỉnh thực hiện nhiệm vụ chuẩn bị đầu tư; phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Hệ thống thoát nước và xử lý nước thải thành phố Sơn La; điều chỉnh, phân bổ chi tiết kế hoạch đầu tư công năm 2023 nguồn vốn ngân sách địa phương; đề nghị ban hành Nghị quyết của HĐND tỉnh quy định định mức xây dựng dự toán thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ sử dụng ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Sơn La; thông qua danh mục bổ sung công trình, dự án Nhà nước thu hồi đất để thực hiện các dự án đầu tư năm 2023; thông qua danh mục bổ sung cho phép chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ để thực hiện các dự án năm 2023; thông qua danh mục dự án điều chỉnh bổ sung diện tích, điều chỉnh thời gian thực hiện và điều chỉnh thông tin khác của dự án nhà nước thu hồi đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất đã được HĐNĐ tỉnh thông qua tại các Nghị quyết; sửa đổi, bổ sung một số điều các nghị quyết quy định mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng các khoản phí, lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của HĐND tỉnh.

Lãnh đạo Ban Kinh tế - Ngân sách của HĐND tỉnh phát biểu tại Phiên họp

Ban Dân tộc của HĐND tỉnh báo cáo kết quả thẩm tra nội dung 3 dự thảo nghị quyết do UBND tỉnh trình, gồm: Phê duyệt điều chỉnh vốn sự nghiệp thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia năm 2022, đã phê duyệt tại Nghị quyết số 88/2022/NQ-HĐND ngày 29/6/2022 của HĐND tỉnh; phê duyệt danh sách bản có đông đồng bào dân tộc có khó khăn đặc thù (dân tộc La Ha) được đầu tư, hỗ trợ thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, giai đoạn 2021-2025; phân bổ chi tiết kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 nguồn vốn Ngân sách Trung ương thực hiện Tiểu dự án 1, Dự án 4 chương trình Mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.

Lãnh đạo Ban Dân tộc của HĐND tỉnh phát biểu tại phiên họp.

Qua thẩm tra, các Ban của HĐND tỉnh thống nhất các tờ trình, dự thảo nghị quyết đủ điều kiện trình Kỳ họp chuyên đề lần thứ mười bốn, HĐND tỉnh khóa XV xem xét, quyết định. Đồng thời, đề nghị rà soát một số dự án thu hồi, chuyển mục đích sử dụng đất đảm bảo theo các quy định hiện hành.

Phát biểu tại Phiên họp, đồng chí Nguyễn Thái Hưng đề nghị Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và HĐND tỉnh tiếp thu, tổng hợp các ý kiến tham gia tại phiên họp và phối hợp với cơ quan soạn thảo chỉnh sửa, bổ sung hoàn thiện các văn bản, đảm bảo thể thức, nội dung trình kỳ họp của HĐND tỉnh khóa XV.

 

Thanh Đào
BÌNH LUẬN

Bạn còn 500/500 ký tự

Bạn vui lòng nhập từ 5 ký tự trở lên !!!

Tin mới