Kỳ họp chuyên đề lần thứ mười ba, HĐND tỉnh khóa XV đã quyết nghị thông qua bổ sung 1 dự án Nhà nước thu hồi đất; cho phép chuyển mục đích sử dụng đất để thực hiện đầu tư năm 2023 tại huyện Vân Hồ như sau:

BÌNH LUẬN

Bạn còn 500/500 ký tự

Bạn vui lòng nhập từ 5 ký tự trở lên !!!

Bạn có thể quan tâm