Điểm báo tuần 27

Điểm những tin tức sự kiện nổi bật đăng trên Báo Sơn La, từ ngày 1/7 đến ngày 7/7/2024.

Báo Sơn La