Điểm báo tuần 2 năm 2023

Điểm lại những tin tức, sự kiện diễn ra từ ngày 2 đến ngày 8 tháng 1 năm 2023.

Báo Sơn La