Thiếu nhi Sơn La thi đua thực hiện tốt 5 điều Bác Hồ dạy

Phát huy truyền thống dân tộc, chăm ngoan, học giỏi, tinh thần tương thân tương ái, rèn luyện và hăng hái tham gia hiệu quả các phong trào Đội, trong 5 năm qua, thiếu nhi Sơn La tích cực làm theo 5 điều Bác Hồ dạy; tổ chức tốt các phong trào thi đua, các cuộc vận động, các công trình phần việc măng non, xứng đáng là con ngoan, trò giỏi, đội viên tốt, cháu ngoan Bác Hồ.

Hội đồng Đội tỉnh trao giấy chứng nhận tuyên dương các thiếu nhi đạt danh hiệu “Dũng sĩ nghìn việc tốt” cấp tỉnh.

Hiện nay, tỉnh Sơn La có 1 cơ quan thường trực Hội đồng Đội tỉnh; 12 Hội đồng Đội cấp huyện, thành phố, 323 giáo viên Tổng phụ trách, 222 cán bộ phụ trách thiếu nhi và hơn 247 nghìn đội viên đang sinh hoạt tại 8.358 chi đội, thuộc 323 liên đội. Nhiệm kỳ 2018-2023, dưới sự chỉ đạo của Hội đồng Đội Trung ương, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn, Hội đồng Đội tỉnh tích cực chỉ đạo Hội đồng Đội cấp huyện, thành phố duy trì việc tuyên truyền, giáo dục truyền thống cho thiếu nhi thông qua hành trình đến các địa chỉ đỏ. Hướng dẫn các liên đội tổ chức ngoại khóa tuyên truyền, giáo dục thiếu nhi hiểu biết lịch sử, truyền thống của dân tộc, của Đảng, của Đoàn, của Đội; bồi dưỡng lý tưởng, đạo đức, lối sống được Hội đồng Đội các cấp, các liên đội triển khai sâu rộng và hiệu quả, giúp đội viên, thiếu niên, nhi đồng hoàn thiện nhân cách, biết nuôi dưỡng ước mơ, phát huy những giá trị tốt đẹp của dân tộc.

 Tuyên dương thiếu nhi đạt danh hiệu “Dũng sĩ nghìn việc tốt” cấp tỉnh.

Đến nay, 100% các liên đội định hướng cho thiếu nhi ý thức “Học đều, học đủ, học chăm”, “Học đi đôi với hành”, “Vượt khó học tốt”; triển khai có hiệu quả các phong trào “Hoa điểm 10”, “Rèn nét chữ, luyện nết người” tổ chức các sân chơi giáo dục, giúp thiếu nhi tiếp thu kiến thức một cách hiệu quả; 100% liên đội tổ chức hoạt động Hành trình đến với địa chỉ đỏ, xây dựng trên 5.230 mô hình “Đôi bạn cùng tiến”, 345 câu lạc bộ học tập, 417 Câu lạc bộ sở thích, 204 CLB kỹ năng, phân công giúp đỡ các bạn học yếu, các bạn có hoàn cảnh khó khăn vươn lên cùng học tốt.

Hội đồng Đội huyện Mai Sơn tổ chức Hội thi chúng em kể chuyện Bác Hồ.

Tiêu biểu là phong trào “Kế hoạch nhỏ” được Hội đồng Đội các cấp tập trung triển khai bằng các hoạt động cụ thể, như: “Nhặt hạt ngô rơi”, “Thu gom củi”, “Thu gom giấy vụn, chai nhựa”, “Nuôi heo đất”... Nguồn kinh phí thu được đã triển khai gần 600 công trình, phần việc măng non. Tiêu biểu “Ngôi nhà khăn quàng đỏ” huyện Thuận Châu; “Tranh gỗ yêu thương giúp em đến trường” huyện Mộc Châu; “Thư viện xanh” huyện Vân Hồ... Tổ chức 452 hoạt động đền ơn đáp nghĩa, 2.842 hoạt động thăm hỏi mẹ Việt Nam Anh hùng, gia đình chính sách, gia đình thương binh liệt sĩ...

Việc bảo vệ, chăm sóc, giáo dục thiếu niên, nhi đồng luôn được quan tâm chỉ đạo với nhiều hoạt động, chương trình bổ ích, sáng tạo. Toàn tỉnh có hơn 406 công trình “Vì đàn em thân yêu” được xây dựng; đã hỗ trợ, giúp đỡ gần 30.000 thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn, tổng trị giá trên 20 tỷ đồng; xây dựng mới 245 sân chơi thiếu nhi tại các xã, phường, thị trấn. Bên cạnh đó, các chương trình, dự án, mô hình cho thiếu nhi được triển khai rộng khắp, như: “Em nuôi của Đoàn”, “Nâng bước em tới trường - Con nuôi đồn biên phòng”...

Trao nhà khăn quàng đỏ cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn tại huyện Mộc Châu.

Đối với công tác xây dựng Đội, 100% Hội đồng Đội các cấp triển khai thực hiện Chương trình rèn luyện đội viên giai đoạn 2018 - 2022; đổi mới phương thức sinh hoạt Đội theo hướng thiết thực, phù hợp, phát huy tinh thần tự quản và quyền tham gia trong các hoạt động Đội. Trung bình có hơn 80.000 đội viên đăng ký chương trình rèn luyện đội viên/năm. Trong 5 năm, có 34.574 đội viên mới được kết nạp; giới thiệu 4.823 đội viên cho Đoàn xem xét, kết nạp.

Tiếp tục phát huy những thành tích đã đạt được, nhiệm kỳ 2023-2028, Hội đồng Đội tỉnh đề ra một số nhiệm vụ trọng tâm:

Một là, các cấp bộ Đội thường xuyên duy trì tổ chức các hoạt động tuyên truyền, giáo dục truyền thống cho thiếu nhi thông qua hành trình đến với các địa chỉ đỏ; tổ chức các buổi ngoại khóa tuyên truyền, giáo dục thiếu nhi hiểu biết lịch sử, truyền thống của dân tộc, của Đảng Cộng sản Việt Nam, của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và Đội TNTP Hồ Chí Minh; phát động các phong trào “Uống nước nhớ nguồn”, “Đền ơn đáp nghĩa”, “Hành trình đến với các địa chỉ đỏ”, đảm nhận chăm sóc, giúp đỡ, thăm hỏi các gia đình có công với cách mạng, Mẹ Việt Nam Anh hùng. 100% các liên đội tiểu học, liên đội trung học cơ sở tổ chức Ngày hội “Thiếu nhi vui, khỏe”, “Tiến bước lên Đoàn”.

Hai là, 100% các liên đội nâng cao hiệu quả các phong trào, hoạt động thi đua học tập tốt, rèn luyện ý thức, tác phong cho thiếu nhi thông qua việc thực hiện nghiêm nền nếp học đường, nội quy của trường, lớp. Phát huy tính chủ động, sáng tạo và đề cao vai trò tự học, tự rèn luyện, tự tu dưỡng của mỗi đội viên, thiếu nhi trong quá trình học tập và rèn luyện. Phong trào “Kế hoạch nhỏ” được triển khai sâu rộng trong 100% liên đội nhằm giáo dục đội viên, thiếu niên, nhi đồng ý thức tiết kiệm, tình yêu lao động, bảo vệ môi trường, tinh thần tương thân tương ái...

Giáo dục nét đẹp văn hóa truyền thống dân tộc Thái cho các em thiếu nhi.

Ba là, tiếp tục phát huy hiệu quả và nhân rộng mô hình “Bạn giúp bạn”, “Nhóm học tập”, “Đôi bạn cùng tiến”. Tổ chức sinh hoạt theo chủ đề, chủ điểm về “Xây dựng tình bạn đẹp, nói không với bạo lực học đường”. 100% các liên đội thực hiện tốt việc tuyên truyền, giáo dục cho thiếu nhi thực hiện nghiêm túc nền nếp, kỷ cương học đường, ý thức chấp hành pháp luật, phòng chống các tệ nạn xã hội, giữ gìn trật tự an toàn giao thông.

Bốn là, hướng dẫn thiếu nhi rèn luyện ý thức trách nhiệm trong phòng chống thiên tai và ứng phó với biến đổi khí hậu. Hướng dẫn, tổ chức triển khai chương trình “Vì một Việt Nam xanh”, lập thói quen bảo vệ môi trường cho đội viên, thiếu nhi thông qua các mô hình: Lớp học xanh, vì mái trường xanh, vườn hoa trong khuôn viên trường; trải nghiệm một ngày làm nông dân...

Năm là, các cấp bộ Đội trong toàn tỉnh tập trung phối hợp với ngành giáo dục tổ chức các hoạt động định hướng cho thiếu nhi rèn luyện, thực hành bồi đắp đức tính khiêm tốn, lễ phép, trung thực trong học tập, thi cử, trong giao tiếp, ứng xử và trong đời sống hàng ngày. Phát hiện, tuyên dương và nhân rộng các gương đội viên, thiếu nhi tiêu biểu.

Khám, cấp phát thuốc miễn phí cho các em thiếu nhi xã Chiềng Tương.

Sáu là, 100% Hội đồng Đội các cấp triển khai thực hiện và theo dõi thực hiện chương trình “Rèn luyện đội viên”, quản lý đội viên hiệu quả gắn với việc triển khai sổ theo dõi rèn luyện nhi đồng và đội viên. Phát triển đội viên mới đúng quy trình, đảm bảo số lượng và chất lượng.

Bảy là, thường xuyên củng cố, kiện toàn xây dựng liên đội, chi đội; cuộc vận động xây dựng “Chi đội 3 tốt” và “Liên đội 3 tốt” (học tập tốt, phong trào tốt, tự quản tốt) tiếp tục được triển khai hiệu quả.

Tám là, thường xuyên cập nhật những nội dung, thông tin mới giúp đội ngũ giáo viên làm Tổng phụ trách Đội, phụ trách chi đội có đủ kỹ năng, phương pháp tiếp cận đáp ứng nhu cầu, nguyện vọng của thiếu nhi và thực tiễn công tác Đội và phong trào thiếu nhi giai đoạn hiện nay.

Mô hình “Phân loại rác thải” tại Trường PTDT nội trú THCS & THPT huyện Yên Châu.

Với khẩu hiệu hành động của Đại hội Cháu ngoan Bác Hồ tỉnh Sơn La lần thứ XI, nhiệm kỳ 2023-2028 “Thiếu nhi Sơn La - Phát huy truyền thống, làm nghìn việc tốt, tiến bước lên Đoàn”, Hội đồng Đội tỉnh tiếp tục đẩy mạnh công tác giáo dục đạo đức, giáo dục truyền thống, phát triển toàn diện cho đội viên, thiếu niên, nhi đồng; xây dựng đội ngũ giáo viên tổng phụ trách có năng lực, nhiệt tình tích cực trong công tác chăm sóc, giáo dục đội viên, thiếu niên, nhi đồng; từng bước hoàn thiện hệ thống tổ chức cơ sở Đội, xây dựng tổ chức Đội vững mạnh, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đoàn tỉnh Sơn La lần thứ XIII, Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII.

Nhiệm kỳ 2018-2023, toàn tỉnh có hơn 400.000 thiếu nhi được tuyên dương, công nhận danh hiệu Cháu ngoan Bác Hồ các cấp; 6 thiếu nhi đạt danh hiệu Cháu ngoan Bác Hồ cấp toàn quốc; 5 thiếu nhi tiêu biểu tham dự Liên hoan thiếu nhi các dân tộc toàn quốc; 9 thiếu nhi đạt danh hiệu “Dũng sĩ nghìn việc tốt” cấp Trung ương; 10 thiếu nhi nhận giải thưởng Kim Đồng.
Nguyễn Tuấn Anh, Phó Bí thư Tỉnh đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội tỉnh
BÌNH LUẬN

Bạn còn 500/500 ký tự

Bạn vui lòng nhập từ 5 ký tự trở lên !!!

Tin mới