Thể lệ Cuộc thi Sáng tạo thanh thiếu niên, nhi đồng tỉnh Sơn La lần thứ 6, năm 2023

(Ban hành kèm theo Quyết định số 02/QĐ-BTCCT ngày 13/01/2023 của Ban Tổ chức Cuộc thi Sáng tạo thanh thiếu niên, nhi đồng lần thứ 6, năm 2023)

Điều 1. Mục đích, yêu cầu

Cuộc thi Sáng tạo thanh thiếu niên, nhi đồng tỉnh Sơn La lần thứ 6, năm 2023 (sau đây gọi tắt là Cuộc thi) nhằm khơi dậy tiềm năng và phát huy tư duy sáng tạo của thanh, thiếu niên, nhi đồng toàn tỉnh; đồng thời giúp các em trau dồi kiến thức, rèn luyện kỹ năng sáng tạo, xây dựng ước mơ các em trở thành nhà sáng chế trong tương lai.

Điều 2: Cơ quan tổ chức và phối hợp

 1. Cơ quan tổ chức: Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La
 2. Cơ quan Thường trực: Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh.
 3. Các cơ quan phối hợp: Sở Giáo dục và Đào tạo, Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh, Sở Khoa học và Công nghệ, Hội Khuyến học tỉnh, Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh, Báo Sơn La.

Điều 3. Đối tượng dự thi

Các em thanh thiếu niên, nhi đồng trong toàn tỉnh từ 6 tuổi đến 18 tuổi (cụ thể các em có ngày sinh từ 31/7/200đến 31/7/2017). Khuyến khích các em nhỏ tuổi, các em ở vùng sâu, vùng xa, biên giới, dân tộc ít người tham gia.

Điều 4. Lĩnh vực dự thi

Các mô hình, sản phẩm dự thi thuộc 5 lĩnh vực sau:

 1. Đồ dùng dành cho học tập;
 2. Phần mềm tin học;
 3. Sản phẩm thân thiện với môi trường;
 4. Các dụng cụ sinh hoạt gia đình và đồ chơi trẻ em;
 5. Các giải pháp kỹ thuật nhằm ứng phó với biến đổi khí hậu, bảo vệ môi trường và phát triển kinh tế.

Điều 5. Yêu cầu và tiêu chuẩn đánh giá đối với đề tài dự thi

 1. 1. Đề tài dự thi yêu cầu phải có mô hình, sản phẩm. Mô hình, sản phẩm dự thi phải được thực hiện theo đúng ý tưởng của người dự thi.
 2. 2. Mô hình, sản phẩm dự thi phải có tính mới, tính sáng tạo và có khả năng áp dụng trong thực tiễn.
 3. Mô hình, sản phẩm dự thi được làm từ vật liệu, nguyên liệu sẵn có và không nguy hại; là các mô hình thông minh, hữu ích, dụng cụ đa năng, các thiết bị máy móc, rô bốt, thiết bị tự động hóa, sản phẩm tin học, phần mềm điều khiển trong các lĩnh vực nêu tại Điều 4 của Thể lệ này.
 4. Mô hình, sản phẩm dự thi bắt buộc phải có 02 bản thuyết minh kèm theo hình ảnh mô tả quá trình tạo ra và sản phẩm hoàn chỉnh của mô hình, sản phẩm. Bản thuyết minh phải nêu rõ: ý tưởng sáng tạo; phương pháp; vật liệu chế tạo; quá trình tạo ra mô hình, sản phẩm; cách sử dụng vận hành; thể hiện rõ tính mới, tính sáng tạo và khả năng áp dụng của mô hình, sản phẩm dự thi.
 5. Tất cả các mô hình, sản phẩm tham dự Cuộc thi phải có video clip thể hiện rõ quá trình sản xuất các bộ phận, quá trình lắp ráp, vận hành của mô hình, sản phẩm dự thi (quay tổng thể mô hình, sản phẩm và cận cảnh từng chi tiết, bộ phận, thuyết minh rõ cách thức lắp ráp, lắp đặt, nguyên lý vận hành, hoạt động của mô hình, sản phẩm).

       Video clip yêu cầu gửi về địa chỉ Email: cuocthistttnndsonla@gmail.com (hoặc gửi kèm theo hồ sơ dự thi video clip ghi trong USB).

 1. Mô hình, sản phẩm có kích thước không quá 0,5m chiều dài x 0,5m chiều rộng x 0,5m chiều cao và nặng dưới 10kg phải gửi cho Ban Tổ chức; nếu kích thước của mô hình, sản phẩm lớn hơn quy định trên thì không bắt buộc phải gửi mô hình, sản phẩm.
 2. Mô hình, sản phẩm đã từng dự thi tại các Cuộc thi khác được phép tham dự Cuộc thi này, nhưng phải có sự cải tiến hơn và phải thuyết minh rõ tính mới, tính sáng tạo của mô hình, sản phẩm dự thi.

Điều 6. Yêu cầu đối với người dự thi

 1. Người dự thi có độ tuổi theo quy định tại Điều 3 của Thể lệ này;
 2. Người dự thi có thể thi theo cá nhân hoặc theo nhóm, tập thể (trường hợp có nhiều tác giả tham gia thì chỉ được ghi trong phiếu dự thi tối đa 03 tác giả có tỉ lệ % đóng góp nhiều nhất).
 3. Người dự thi được quyền nhờ sự giúp đỡ của người khác hỗ trợ làm mô hình, sản phẩm theo đúng ý tưởng sáng tạo của mình (trừ lĩnh vực phần mềm tin học) và phải tự trình bày về mô hình, sản phẩm dự thi (nếu Ban Tổ chức yêu cầu).
 4. 4. Đối với lĩnh vực phần mềm tin học:

          - Nếu là website hoặc hệ thống mạng riêng phải triển khai trước và Hội đồng Giám khảo có quyền truy cập vào được (ghi trong bản thuyết minh).

          - Nếu là các phần mềm chạy độc lập trên máy tính phải đóng gói sản phẩm đầy đủ các thành phần dưới dạng bộ cài đặt.

          - Nếu là các ứng dụng trên nền tảng android, ios phải kèm theo phiên bản chạy được trên phần mềm giả lập trên máy tính hoặc có video giới thiệu.

          - Nếu sản phẩm sử dụng các thư viện có sẵn (miễn phí hoặc có phí) của bên thứ 3 thì phải có bản quyền và kê khai đầy đủ trong bản thuyết minh dự thi.

 1. 5. Người dự thi phải làm phiếu tham dự Cuộc thi (theo mẫu kèm theo Thể lệ này).
 2. Người dự thi có thể đăng ký tham gia một hoặc nhiều mô hình, sản phẩm dự thi (yêu cầu có hồ sơ dự thi riêng cho từng mô hình, sản phẩm).
 3. 7. Người dự thi có thể nhận lại mô hình, sản phẩm sau khi kết thúc Cuộc thi (trừ những mô hình, sản phẩm được Ban Tổ chức lựa chọn tham dự Cuộc thi toàn quốc). Nếu quá thời hạn 30 ngày không nhận lại, Ban Tổ chức được quyền hủy mô hình, sản phẩm. Ban Tổ chức Cuộc thi chỉ lưu lại Phiếu đăng ký, Bản thuyết minh, hình ảnh, video, clip.

Điều 7. Hồ sơ dự thi

          Hồ sơ gồm có:

 1. Phiếu đăng ký tham dự Cuộc thi (theo mẫu);
 2. Mô hình, sản phẩm, video dự thi;
 3. 02 Bản thuyết minh theo nội dung ghi tại điểm 4 Điều 5;
 4. Ảnh tác giả: mỗi tác giả gửi 3 ảnh 4cm x 6cm, ghi rõ họ tên ở mặt sau;
 5. Bản sao Giấy khai sinh của người dự thi.

Điều 8. Giải thưởng

 1. Ban Tổ chức Cuộc thi trao giải gồm:

          - 05 giải Nhất, mỗi giải trị giá:    7.500.000 đồng và Huy chương vàng;

          - 05 giải Nhì, mỗi giải trị giá:      5.000.000 đồng và Huy chương bạc;

          - 05 giải Ba , mỗi giải trị giá:      4.000.000 đồng và Huy chương đồng;

          - 12 giải Khuyến khích, mỗi giải trị giá:   2.500.000 đồng.

          Các giải thưởng bao gồm: tiền thưởng, Giấy Chứng nhận đoạt giải của Ban Tổ chức; Huy chương Vàng, Bạc, Đồng cho các tác giả đoạt giải Nhất, Nhì, Ba.

 1. Ban Tổ chức Cuộc thi được quyền điều chỉnh cơ cấu và số lượng giải giữa các lĩnh vực.
 2. Giải Nhất được Ban Tổ chức Cuộc thi đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh tặng Bằng khen. Giải Nhì được nhận Bằng khen của Tỉnh đoàn. Ngoài ra Ban Tổ chức Cuộc thi, Sở Giáo dục và Đào tạo, Hội Khuyến học tỉnh căn cứ vào kết quả Cuộc thi xem xét, quyết định trao giấy khen cho các tác giả theo tiêu chí của từng đơn vị.

            - Ban Tổ chức xem xét, lựa chọn các mô hình, sản phẩm đoạt giải tham dự Cuộc thi Sáng tạo thanh thiếu niên, nhi đồng toàn quốc lần thứ 19, năm 2023.

 1. Ban Tổ chức tặng Giấy khen cho các đơn vị và cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác tuyên truyền, phổ biến và tổ chức Cuộc thi.

Điều 9. Thời gian tổ chức

 1. Thời gian: từ tháng 01/2023 đến tháng 11/2023;
 2. Phát động Cuộc thi: tháng 01/2023;
 3. Thời hạn cuối cùng nhận hồ sơ dự thi: Hết ngày 30/6/2023 (tính theo dấu bưu điện);
 4. Tổ chức Lễ Tổng kết và trao giải: Tháng 11/2023.

Điều 10. Địa điểm nộp hồ sơ dự thi

 1. Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Sơn La

Địa chỉ: Số 56A, đường Lò Văn Giá, tổ 3, phường Chiềng Lề, thành phố Sơn La, tỉnh Sơn La.

Điện thoại: 02123.755068; 02123.856958;

Email: cuocthistttnndsonla@gmail.com; Website: susta.vn

Tin liên quan

BÌNH LUẬN

Bạn còn 500/500 ký tự

Bạn vui lòng nhập từ 5 ký tự trở lên !!!

Tin mới

 • 'Thông cáo báo chí về việc phát động “Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng lần thứ Ba, năm 2023”

  Thông cáo báo chí về việc phát động “Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng lần thứ Ba, năm 2023”

  Để tiếp tục đẩy mạnh việc thực hiện Nghị quyết số 35-NQ/TW, ngày 22/10/2018 của Bộ Chính trị khóa XII về “tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới”, đồng thời triển khai có hiệu quả Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Ban Chỉ đạo 35 Trung ương phân công Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh chủ trì, phối hợp Ban Tuyên giáo Trung ương, Hội đồng Lý luận Trung ương, Tạp chí Cộng sản, Báo Nhân dân, Đài Truyền hình Việt Nam và Hội Nhà báo Việt Nam tổ chức “Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng lần thứ Ba, năm 2023” (sau đây gọi tắt là Cuộc thi).
 • 'Lai Châu: Điểm đến hấp dẫn và đậm đà bản sắc dân tộc

  Lai Châu: Điểm đến hấp dẫn và đậm đà bản sắc dân tộc

  Du lịch -
  Đó là những cảm nhận của các huấn luyện viên (HLV), vận động viên (VĐV) trong và ngoài tỉnh khi đến tham dự Giải vô địch quốc gia Marathon và cự ly dài Báo Tiền Phong (Tiền Phong Marathon) lần thứ 64, năm 2023 tại thành phố Lai Châu, tỉnh Lai Châu. Trước khi Tiền Phong Marathon diễn ra, từ ngày 24-26/3, các HLV, VĐV đã có những trải nghiệm đáng nhớ, tuyệt vời trong hành trình vươn tới thành tích cao tại nơi biên cương phía Tây Bắc của Tổ quốc.
 • 'Bàn giao khu vui chơi cho học sinh Trường tiểu học Tô Hiệu

  Bàn giao khu vui chơi cho học sinh Trường tiểu học Tô Hiệu

  Văn hoá - Xã hội -
  Ngày 21/3, Cụm thi đua số 4 thuộc Đoàn khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh, Đoàn phường Tô Hiệu, Văn phòng BCH Bộ đội biên phòng tỉnh phối hợp với Chi đoàn Trường tiểu học Tô Hiệu tổ chức gắn biển và bàn giao công trình thanh niên khu vui chơi “Hành trình thứ 2 của lốp xe” cho các em học sinh Trường tiểu học Tô Hiệu, Thành phố. 
 • 'Quỳnh Nhai đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính

  Quỳnh Nhai đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính

  Cải cách hành chính -
  Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, hướng đến phục vụ nhân dân tốt hơn, thời gian qua, huyện Quỳnh Nhai bám sát định hướng chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh để lãnh đạo, triển khai nhiệm vụ cải cách thủ tục hành chính trên địa bàn huyện sát tình hình thực tế, giảm thiểu thời gian chờ đợi, nâng cao hiệu quả chất lượng công việc, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp và nhân dân.
 • 'Tư vấn, hướng nghiệp để học sinh chọn trường, chọn nghề

  Tư vấn, hướng nghiệp để học sinh chọn trường, chọn nghề

  Khoa Giáo -
  Cùng với nâng cao chất lượng dạy và học, ngành Giáo dục và Đào tạo, các trường học trên địa bàn tỉnh Sơn La luôn quan tâm việc tư vấn, giáo dục hướng nghiệp cho học sinh THPT, giúp các em chọn đúng nghề, phù hợp với năng lực, sở trường và nhu cầu lao động của xã hội.
 • 'Tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

  Tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

  Thời sự - Chính trị -
  Ngày 21/3, đồng chí Lò Minh Hùng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Ban Chỉ đạo 35 tỉnh chủ trì hội nghị đánh giá kết quả công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch quý I; triển khai phương hướng, nhiệm vụ quý II/2023. Dự Hội nghị có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy; các thành viên Ban Chỉ đạo.
 • 'Hoạt động hướng dẫn Lái xe an toàn tháng 03/2023

  Hoạt động hướng dẫn Lái xe an toàn tháng 03/2023

  HONDA HEAD HÙNG MẠNH -
  Ngày 19/3, Honda Ôtô Sơn La đã tổ chức thành công chương trình đào tạo Lái xe an toàn cho 20 học viên là các cán bộ nhân viên Ngân hàng Quân Đội – Chi nhánh Sơn La, giảng viên trường Đại học Tây Bắc và khách hàng thân thiết tại Trường Đại học Tây Bắc. Đây là hoạt động nhằm khuyến khích khách hàng không ngừng trau dồi kiến thức và kỹ năng Lái xe an toàn, góp phần giảm thiểu tai nạn giao thông.
 • 'Chủ động bảo vệ, PCCCR mùa hanh khô

  Chủ động bảo vệ, PCCCR mùa hanh khô

  Văn hoá - Xã hội -
  Bắt đầu bước vào mùa hanh khô, cũng là thời điểm bà con vùng cao triển khai phát dọn thực bì, trồng cây trên nương nên tiềm ẩn nguy cơ xảy ra cháy rừng rất cao. Hạt Kiểm lâm huyện Bắc Yên đã triển khai đồng bộ các giải pháp bảo vệ rừng và PCCCR, hạn chế thấp nhất những thiệt hại do cháy rừng gây ra.
 • 'Hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp, lập nghiệp

  Hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp, lập nghiệp

  Văn hoá - Xã hội -
  Phát huy tinh thần xung kích, sáng tạo của tuổi trẻ và khai thác lợi thế của địa phương trong khởi nghiệp, lập nghiệp, Tỉnh đoàn Sơn La đã tổ chức nhiều chương trình, hoạt động hỗ trợ đoàn viên thanh niên phát triển kinh tế, tiếp cận nguồn vốn tín dụng ưu đãi, xây dựng các mô hình phát triển sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao.
 • 'Kiểm soát, xử lý nghiêm vi phạm nồng độ cồn khi tham gia giao thông

  Kiểm soát, xử lý nghiêm vi phạm nồng độ cồn khi tham gia giao thông

  An toàn giao thông -
  Thực hiện các mục tiêu bảo đảm trật tự ATGT, với sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị từ tỉnh đến cơ sở, tình hình trật tự, an toàn giao thông trên địa bàn toàn tỉnh thời gian gần đây có nhiều chuyển biến tích cực, góp phần bảo vệ an ninh, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội.
 • 'Mở rộng các vùng chuyên canh trồng hoa công nghệ cao

  Mở rộng các vùng chuyên canh trồng hoa công nghệ cao

  Kinh tế -
  Nghề trồng hoa khởi đầu từ những năm 2000 ở một số địa phương trong tỉnh, ban đầu chủ yếu là những cơ sở trồng hoa nhỏ lẻ. Nhận thấy tiềm năng về đất đai, lao động và nhất là thị trường tiêu thụ, nhiều doanh nghiệp, hộ gia đình đã mạnh dạn đầu tư phát triển nghề trồng hoa theo hướng liên kết sản xuất tập trung, ứng dụng công nghệ cao.
 • ' Trang bị kiến thức ngoại ngữ cho học sinh

  Trang bị kiến thức ngoại ngữ cho học sinh

  Khoa Giáo -
  Trong xu thế hội nhập quốc tế, ngoại ngữ là một trong những môn học bắt buộc trong chương trình giáo dục phổ thông. Nâng cao chất lượng dạy và học môn tiếng Anh, Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Phù Yên đã chỉ đạo các trường học trên địa bàn đổi mới phương pháp dạy học, nâng cao chất lượng giáo viên phụ trách bộ môn, khuyến khích phụ huynh cho con em tiếp cận với tiếng Anh từ sớm.