Tham mưu hiệu quả công tác cải cách hành chính

Những năm qua, Phòng Cải cách hành chính và Văn thư, lưu trữ, Sở Nội vụ luôn chú trọng đổi mới, nâng cao chất lượng công tác tham mưu giúp ngành, UBND tỉnh ban hành các văn bản chỉ đạo, điều hành, hướng dẫn thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ cải cách hành chính, góp phần nâng cao hiệu lực và hiệu quả hoạt động của bộ máy hành chính, tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Phòng Cải cách hành chính và Văn thư, lưu trữ, Sở Nội vụ họp triển khai nhiệm vụ.

Phòng đã tham mưu cho Sở Nội vụ trình Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh trình Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh ban hành Nghị quyết số 03-NQ/TU về việc đẩy mạnh CCHC tỉnh giai đoạn 2021-2025. Tham mưu cho UBND tỉnh ban hành quy định tiêu chí đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ và tiêu chí xác định chỉ số CCHC hằng năm của các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố; kế hoạch về việc đo lường sự hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh.

Bà Doãn Thị Thu Huyền, Trưởng phòng CCHC và Văn thư, lưu trữ, Sở Nội vụ, cho biết: Phát huy tinh thần đoàn kết, phòng tích cực triển khai, tổ chức thực hiện có nề nếp chương trình, kế hoạch công tác; làm tốt việc tham mưu, tập trung vào nhiệm vụ trọng tâm của chương trình tổng thể CCHC nhà nước; thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, đánh giá tiến độ, kết quả công việc đảm bảo các nhiệm vụ được giao đạt chất lượng, hiệu quả.

Từ năm 2017 đến nay, Phòng đã tham mưu cho Giám đốc Sở trình Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Đề án thí điểm mô hình Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả liên thông hiện đại tại UBND các xã, phường, thị trấn; các kế hoạch, nhiệm vụ, giải pháp để nâng cao chỉ số CCHC, chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công; quy định công khai xin lỗi tổ chức, cá nhân khi giải quyết thủ tục hành chính sai sót, quá hạn, nhằm tăng cường trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức của các cơ quan, đơn vị trong thực hiện tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính. Chủ trì tham mưu thành lập các đoàn kiểm tra công tác CCHC tại hơn 70 cơ quan, đơn vị; mở 28 lớp bồi dưỡng, tập huấn nâng cao năng lực cho trên 3.560 công chức các cấp về công tác CCHC.

Đồng thời, tham mưu cho UBND tỉnh đánh giá hiệu quả chỉ số CCHC và chỉ số hài lòng về sự phục vụ hành chính trong hoạt động chỉ đạo, điều hành thực hiện CCHC. Qua đó, giúp các đơn vị, địa phương xác định rõ kết quả và hạn chế trong thực hiện các nội dung của chương trình; xác định được mức độ hài lòng của người dân, doanh nghiệp và nắm bắt được nhu cầu, mong đợi của người dân, tổ chức để làm căn cứ cho việc cải tiến, nâng cao chất lượng phục vụ của cơ quan Nhà nước; ban hành giải pháp, điều chỉnh về mục tiêu, nhiệm vụ để nâng cao hiệu quả cải cách, nâng cao chất lượng phục vụ và sự hài lòng của người dân, tổ chức.

Qua đánh giá, kết quả chỉ số CCHC, chỉ số hài lòng của người dân, doanh nghiệp của tỉnh luôn được cải thiện qua từng năm. Từ xếp thứ hạng 23/63 tỉnh, thành phố năm 2019 về chỉ số CCHC, tỉnh Sơn La đã bứt phá vươn lên vị trí thứ 20 (năm 2020), thứ 15 (năm 2021) và thứ 13 (năm 2022). Chỉ số hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước của tỉnh luôn cao hơn mức trung bình của cả nước, liên tục nằm trong tốp đầu các tỉnh, thành phố.

Trong công tác văn thư, lưu trữ, Phòng chủ động tham mưu ban hành các văn bản chỉ đạo, định hướng về công tác văn thư, lưu trữ trên địa bàn tỉnh; tổ chức kiểm tra văn thư, lưu trữ gắn với kiểm tra công tác nội vụ tại 65 cơ quan, đơn vị. Trong quá trình kiểm tra, kết hợp hướng dẫn nghiệp vụ, chấn chỉnh kịp thời công tác văn thư, lưu trữ; trình cấp có thẩm quyền phê duyệt mục lục hồ sơ, tài liệu nộp lưu vào lưu trữ lịch sử đối với các cơ quan, tổ chức thuộc nguồn nộp lưu tài liệu vào lưu trữ lịch sử tỉnh. Phối hợp mở 4 lớp bồi dưỡng nghiệp vụ văn thư, lưu trữ với 400 học viên tham gia; tổ chức 4 lớp tập huấn nghiệp vụ công tác văn thư, lưu trữ cho lãnh đạo phụ trách văn thư, lưu trữ, công chức, viên chức; cử báo cáo viên tập huấn công tác văn thư lưu trữ cho các cơ quan trên địa bàn tỉnh; hướng dẫn, đôn đốc các cơ quan, đơn vị lập hồ sơ và nộp lưu hồ sơ vào lưu trữ cơ quan và lưu trữ lịch sử tỉnh; thực hiện đảm bảo chế độ báo cáo, báo cáo thống kê công tác văn thư, lưu trữ và tài liệu lưu trữ theo quy định.

Bên cạnh đó, Phòng đề xuất giải pháp “Ứng dụng công nghệ thông tin trong đánh giá chỉ số CCHC, chỉ số đo lường sự hài lòng của người dân, tổ chức trên địa bàn tỉnh” đã từng bước mang lại nhiều hiệu quả thiết thực. Qua việc sử dụng phần mềm trong tự đánh giá, chấm điểm, xác định các chỉ số của các cơ quan, đơn vị được nhanh chóng, thuận lợi, chính xác; giúp cho việc tổng hợp, rà soát, thẩm định của Sở Nội vụ và các sở có liên quan được công khai, minh bạch, thuận tiện cho việc phân tích, xây dựng báo cáo.

Ghi nhận những kết quả đạt được, nhiều năm liền, tập thể Phòng CCHC và Văn thư, lưu trữ được xếp loại hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, được UBND tỉnh tặng bằng khen, năm 2022, Phòng vinh dự nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ.

Thanh Huyền
BÌNH LUẬN

Bạn còn 500/500 ký tự

Bạn vui lòng nhập từ 5 ký tự trở lên !!!

Tin mới