Tập huấn nghiệp vụ cải cách hành chính

Trong 2 ngày (23 và 24/5), tại huyện Mường La, Sở Nội vụ đã phối hợp tổ chức tập huấn kiến thức, kỹ năng, chuyên môn, nghiệp vụ cho 126 cán bộ, công chức, viên chức thực hiện công tác cải cách hành chính năm 2023 trên địa bàn.

Lớp tập huấn kiến thức, kỹ năng, chuyên môn, nghiệp vụ CCHC.

Các học viên được truyền đạt 4 chuyên đề: Chương trình tổng thể CCHC Nhà nước giai đoạn 2021-2025; Nghị quyết số 03-NQ/TU của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về đẩy mạnh CCHC nhà nước tỉnh Sơn La giai đoạn 2021-2025; hướng dẫn nghiệp vụ công tác CCHC; quy trình tuyển dụng, quản lý hồ sơ, công chức, viên chức; tổng quan chương trình chuyển đổi số quốc gia, chuyển đổi số tỉnh Sơn La giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030; kỹ năng cơ bản trong sử dụng một số nền tảng, ứng dụng số cơ bản tại Sơn La; kỹ năng về xử lý hồ sơ trực tuyến, số hóa hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính; các kiến thức, kỹ năng về cải cách thủ tục hành chính.

Ngoài ra, học viên còn trao đổi, thảo luận tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai công tác CCHC tại địa phương, góp phần chuyên nghiệp hóa đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức tham mưu thực hiện nhiệm vụ CCHC.

Phi Hùng (Mường La)
BÌNH LUẬN

Bạn còn 500/500 ký tự

Bạn vui lòng nhập từ 5 ký tự trở lên !!!

Tin mới