Kiểm tra công tác cải cách hành chính và nội vụ tại Sở Y tế

Ngày 7/9, Đoàn kiểm tra liên ngành của tỉnh về cải cách hành chính đã thực hiện kiểm tra công tác cải cách hành chính và nội vụ tại Sở Y tế.

Kiểm tra việc ứng dụng công nghệ thông tin tại Chi cục an toàn vệ sinh thực phẩm.

Thời gian qua, Sở Y tế quan tâm thực hiện tốt công tác cải cách hành chính, hiện nay, tổ chức bộ máy các cơ quan, đơn vị trực thuộc sở từng bước được kiện toàn và phân cấp đồng bộ; việc xét tuyển dụng viên chức và thực hiện đề án vị trí việc làm được thực hiện đúng theo quy định; đã thực hiện giao tự chủ cho 21/35 đơn vị sự nghiệp công lập.

Việc công bố, công khai và đơn giản hóa thủ tục hành chính đã tạo thuận lợi cho các cá nhân, tổ chức tiếp cận thông tin và thực hiện giải quyết hồ sơ nhanh chóng. Trong 8 tháng qua, Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở đã tiếp nhận 1.511 hồ sơ TTHC; tỷ lệ giải quyết sớm và đúng hạn đạt 100%.

Sở thường xuyên tổ chức kiểm tra, đôn đốc các đơn vị trực thuộc thực hiện ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý điều hành. Triển khai thanh toán điện tử không dùng tiền mặt tới các bệnh viện đa khoa, chuyên khoa tuyến tỉnh, tuyến huyện theo kế hoạch chuyển đổi số tỉnh; xây dựng Đề án triển khai thí điểm mô hình bệnh viện thông minh tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh; triển khai ứng dụng công nghệ thông tin trong khám, chữa bệnh, thanh toán bảo hiểm y tế...

Ngay sau khi làm việc với Sở Y tế, Đoàn đã đi thực tế kiểm tra việc thực hiện CCHC và công tác nội vụ tại Trung tâm Giám định y khoa và Chi cục an toàn vệ sinh thực phẩm.

Thanh Huyền
BÌNH LUẬN

Bạn còn 500/500 ký tự

Bạn vui lòng nhập từ 5 ký tự trở lên !!!

Tin mới