Đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến Luật Biên phòng Việt Nam

Ngày 27/4, Thượng tướng Võ Minh Lương, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng đã chủ trì Hội nghị toàn quốc tập huấn Luật Biên phòng Việt Nam và các văn bản quy định chi tiết. Dự Hội nghị tại điểm cầu tỉnh Sơn La có đồng chí Nguyễn Thành Công, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo Bộ Chỉ huy bộ đội Biên phòng tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Công an tỉnh, Chi cục Hải quan Sơn La; đại diện một số sở, ngành, UBND các huyện biên giới.

                                 

Các đại biểu dự Hội nghị tập huấn Luật Biên phòng Việt Nam tại điểm cầu Sơn La.

           

Tại Hội nghị, các đại biểu đã nghiên cứu 2 chuyên đề về những nội dung cơ bản của Luật Biên phòng Việt Nam và các văn bản quy định chi tiết liên quan. Theo đó, Luật Biên phòng Việt Nam có hiệu lực thi hành từ ngày 1/1/2022 gồm 6 chương, 36 điều (giảm 1 chương, tăng 3 điều so với Pháp lệnh Bộ đội Biên phòng năm 1997), quy định chính sách, nguyên tắc, nhiệm vụ, hoạt động, lực lượng, đảm bảo và trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức, cá nhân về biên phòng.

           

Luật Biên phòng Việt Nam quy định 7 nhiệm vụ biên phòng cụ thể theo từng nhóm nội dung về xây dựng biên giới quốc gia, khu vực biên giới; quản lý biên giới quốc gia, khu vực biên giới và bảo vệ biên giới quốc gia, khu vực biên giới đảm bảo phù hợp, thống nhất với khái niệm “Biên phòng”. Về nhiệm vụ biên phòng và nguyên tắc thực thi hoạt động trên khu vực biên giới, cửa khẩu có nhiều chủ thể thuộc nhiều bộ, ngành Trung ương tham gia vào xây dựng, quản lý, bảo vệ biên giới quốc gia và khu vực biên giới. Chính sách của Nhà nước về biên phòng hướng đến mục tiêu thể chế đầy đủ đường lối đối nội, đối ngoại, quan điểm nhất quán của Ðảng và Nhà nước về bảo vệ biên giới Quốc gia; ghi nhận những chính sách lớn nhằm xây dựng, huy động tiềm lực mọi mặt của Quốc gia, tăng cường quốc phòng, an ninh để bảo vệ vững chắc chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc, làm cơ sở để xây dựng những chính sách cụ thể và bổ sung những chính sách đặc thù phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, khoa học, công nghệ, đối ngoại ở khu vực biên giới.

           

Phát biểu tại Hội nghị, Thượng tướng Võ Minh Lương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng yêu cầu ngay sau Hội nghị, các ban, bộ, ngành Trung ương, UBND các tỉnh, thành có biên giới; các cơ quan, đơn vị trong toàn quân tiếp tục quán triệt, cụ thể hóa, tổ chức tập huấn chuyên sâu cho các đối tượng thuộc quyền, nhất là các đối tượng có liên quan trực tiếp, nắm vững những nội dung cơ bản của Luật Biên phòng Việt Nam. Nêu cao trách nhiệm của các bộ, ngành, chính quyền địa phương nơi có biên giới quốc gia về nhiệm vụ biên phòng, nền biên phòng toàn dân, thế trận biên phòng toàn dân; phạm vi, nguyên tắc, nội dung phối hợp giữa Bộ Quốc phòng với các bộ, ngành, địa phương trong thực thi nhiệm vụ biên phòng, quan tâm xây dựng lực lượng chuyên trách, nòng cốt chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, vững mạnh về chính trị, ổn định về tổ chức...

Thanh Huyền
BÌNH LUẬN

Bạn còn 500/500 ký tự

Bạn vui lòng nhập từ 5 ký tự trở lên !!!

Tin mới