Chủ động bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng

Trên địa bàn huyện Vân Hồ có nhiều dân tộc cùng sinh sống, trình độ nhận thức chưa đồng đều. Cùng với đó, sự bùng nổ của internet, mạng xã hội và các thiết bị di động thông minh đã làm thay đổi căn bản nhận thức và cách tiếp cận của đại đa số người dân.

Công an xã Vân Hồ nắm bắt thông tin từ quần chúng nhân dân.

Trung tá Nguyễn Quốc Việt, Trưởng Công an huyện Vân Hồ, thông tin: Lợi dụng sự phát triển của mạng xã hội, các thế lực thù địch, các phần tử phản động, cơ hội, thoái hóa, biến chất truyền tải thông tin lệch lạc, bịa đặt nhằm vào những người trẻ tuổi, kích động, lôi kéo một số người tham gia vào hoạt động chống phá Đảng, Nhà nước và nhân dân. Thông qua các website, các diễn đàn trên internet, các nền tảng mạng xã hội phổ biến, như: Youtube, Facebook, Zalo, Tiktok... các thông tin được lan truyền với tốc độ nhanh. Chính sự lan truyền nhanh chóng nên các thế lực thù địch luôn tìm cách “chớp lấy thời cơ” để xuyên tạc, bịa đặt thông tin.

Phát huy vai trò của lực lượng công an tham gia bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, thời gian qua, Công an huyện Vân Hồ đã chú trọng tuyên truyền, giáo dục, nắm tình hình tư tưởng, định hướng, nhận thức cho toàn lực lượng; quán triệt các văn bản của Trung ương, của tỉnh, ngành Công an về “Công tác Công an bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới” đến toàn thể cán bộ, chiến sỹ nắm và nghiêm túc triển khai thực hiện. Tổ chức thành lập tổ giúp việc Ban Chỉ đạo 35 Công an huyện do đồng chí Trưởng Công an huyện trực tiếp làm tổ trưởng, hằng năm bám sát các nội dung chỉ đạo của Công an tỉnh, Huyện ủy, chủ động xây dựng và triển khai thực hiện công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trên địa bàn huyện.

Tham mưu với Ban Chỉ đạo của huyện và ngành các chủ trương, biện pháp góp phần bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, phòng ngừa, phát hiện, ngăn chặn, triệt phá thông tin xấu, độc, tin giả, sai sự thật. Đẩy mạnh chia sẻ thông tin tích cực, chính thống, đồng thời phản bác các quan điểm, sai trái, thù địch trên không gian mạng. Chủ động làm tốt công tác kiểm soát không gian mạng, kịp thời phát hiện, đấu tranh, xử lý và bóc gỡ các thông tin xấu độc trên không gian mạng thuộc chức năng, nhiệm vụ. Đồng thời, tham mưu cho huyện tổ chức quán triệt, làm tốt công tác bảo vệ chính trị nội bộ cho cán bộ, đảng viên; thường xuyên đưa, cung cấp những thông tin chính thống để định hướng dư luận nhân dân, củng cố niềm tin của nhân dân vào đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước.

Hai năm qua, Công an huyện đã chủ động phát hiện, đấu tranh, xử lý vi phạm hành chính đối với 1 trường hợp đăng tin không đúng sự thật trên mạng xã hội; bóc gỡ, xử lý 15 bài viết có nội dung sai trái, thù địch. Huy động hơn 400 lượt cán bộ, chiến sỹ với trên 80.000 lượt báo cáo, yêu cầu bóc gỡ đối với các tài khoản mạng xã hội đưa những nội dung, quan điểm sai trái, thù địch lên không gian mạng theo chỉ đạo của Ban Chỉ đạo 35 huyện, tỉnh; chủ động đăng tin, bài đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, chống Đảng, Nhà nước. Đồng thời, trên trang fanpage của đơn vị, Công an huyện đã thường xuyên lan tỏa hình ảnh đẹp về cán bộ chiến sỹ công an trong thực hiện các nhiệm vụ chính trị ở địa phương như: Đấu tranh, phòng chống tội phạm; các hoạt động tình nguyện, thăm hỏi nhân dân…

Hiện nay, trang thiết bị phục vụ công tác kiểm soát, đấu tranh với các đối tượng đưa thông tin, quan điểm sai trái, thù địch còn hạn chế, thiếu thiết bị chuyên dụng. Các đối tượng có quan điểm sai trái, thù địch sử dụng các tài khoản giả; mạng xã hội, blog, trang web đăng tải thường đặt máy chủ ở nước ngoài… gây khó khăn cho quá trình đấu tranh. Việc tuyên truyền, lan tỏa các nội dung thông tin chính thống, đúng sự thật đòi hỏi phải có sự tham gia của cả hệ thống chính trị, chính quyền địa phương. Vẫn còn một số cơ quan, đơn vị, cán bộ, đảng viên nhận thức chưa đúng về công tác này, còn ỷ lại cho lực lượng Công an thực hiện, do đó hiệu quả của việc tuyên truyền còn chưa cao.

Trung tá Nguyễn Quốc Việt thông tin thêm: Công an huyện Vân Hồ tiếp tục tham mưu Ban Chỉ đạo 35 huyện, Công an tỉnh tiếp tục lan tỏa, chia sẻ những thông tin chính thống; kết quả, thành tựu mà Việt Nam và Sơn La đạt được trong thời gian gần đây, vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế... bằng nhiều hình thức khác nhau để nâng cao ý thức, thay đổi cách tiếp nhận thông tin của nhân dân, từ đó người dân sẽ tự “miễn dịch”, phản bác lại các quan điểm sai trái, thù địch, huy động được sức mạnh của nhân dân tham gia phong trào xây dựng phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Chủ động phòng ngừa, phát hiện, đấu tranh với các quan điểm sai trái, thù địch, nhất là trên không gian mạng. Tham mưu cấp ủy, chính quyền địa phương tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc Luật An ninh mạng trên địa bàn huyện; xây dựng kế hoạch, phối hợp với các xã, bản tổ chức tuyên truyền các nội dung của Luật An ninh mạng đến toàn thể quần chúng nhân dân, nhất là đối tượng là học sinh, đoàn viên thanh niên trên địa bàn huyện, giúp cho các em tiếp cận, sử dụng mạng xã hội trong khuôn khổ pháp luật của Nhà nước. Đồng thời, xử lý nghiêm minh đối với các trường hợp vi phạm theo đúng quy định của pháp luật.

Việt Anh
BÌNH LUẬN

Bạn còn 500/500 ký tự

Bạn vui lòng nhập từ 5 ký tự trở lên !!!

Tin mới