Nơi sinh hoạt cộng đồng ở khu dân cư

Những năm qua, các địa phương trong tỉnh quan tâm đầu tư xây dựng nhà văn hóa, sân thể thao, phục vụ sinh hoạt chung của bà con nhân dân, giúp nâng cao đời sống văn hóa tinh thần ở khu dân cư, thắt chặt tình đoàn kết, gắn bó làng bản.

Nơi sinh hoạt cộng đồng ở khu dân cư

Tác giả: Báo Sơn La

BÌNH LUẬN

Bạn còn 500/500 ký tự

Bạn vui lòng nhập từ 5 ký tự trở lên !!!

Học và làm theo Bác ở Đảng bộ huyện Phù Yên
Audio

Học và làm theo Bác ở Đảng bộ huyện Phù Yên

Thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh tại Đảng bộ huyện Phù Yên đã tạo sự lan tỏa sâu rộng, trở thành việc làm tự giác của nhiều tập thể, cán bộ, đảng viên và nhân dân. Những vấn đề nổi cộm, dư luận quan tâm được giải quyết kịp thời, tạo niềm tin của nhân dân với cấp ủy, chính quyền, góp phần xây dựng Đảng và hệ thống chính trị vững mạnh.

Xây dựng văn hóa công sở vì sự hài lòng của nhân dân
Audio

Xây dựng văn hóa công sở vì sự hài lòng của nhân dân

Thực hiện phong trào “Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở”, các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn huyện Phù Yên chú trọng công tác cải cách hành chính, tạo môi trường làm việc văn minh, hiện đại, chuyên nghiệp; xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức có tác phong, lề lối làm việc tận tụy, trách nhiệm, chuyên nghiệp trong hoạt động thực thi nhiệm vụ, hướng tới sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp.

Tăng cường đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng
Audio

Tăng cường đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Thực hiện Nghị quyết số 35-NQ/TW ngày 22/10/2018 của Bộ Chính trị về “Tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới”, Đảng bộ huyện Mường La đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tăng cường công tác phối hợp giữa các lực lượng trên địa bàn, nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng; phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, góp phần củng cố niềm tin của cán bộ, đảng viên và nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng.

Tiếp sức cho các cơ sở công nghiệp nông thôn
Audio

Tiếp sức cho các cơ sở công nghiệp nông thôn

Từ nguồn kinh phí khuyến công quốc gia và địa phương, Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp thuộc Sở Công Thương đã triển khai các đề án hỗ trợ nhiều cơ sở công nghiệp đầu tư máy móc, thiết bị hiện đại phục vụ phát triển sản xuất, nâng cao chất lượng sản phẩm, tăng thu nhập và quảng bá sản phẩm.

Huy động nguồn lực phát triển KT-XH
Audio

Huy động nguồn lực phát triển KT-XH

Phấn đấu đến năm 2025, giảm tỷ lệ hộ nghèo dưới 25%, huyện Sốp Cộp đang tập trung huy động nguồn lực, triển khai thực hiện các cơ chế, chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất, đầu tư có trọng tâm, trọng điểm, ưu tiên các xã có tỷ lệ hộ nghèo cao..., quyết tâm thực hiện đúng kế hoạch, mục tiêu đề ra.

Tư duy mở - hành động nhanh - kết quả thật
Audio

Tư duy mở - hành động nhanh - kết quả thật

Cách đây 78 năm, ngay sau khi nước nhà giành được độc lập, ngày 14/11/1945, Hội đồng Chính phủ đã Quyết nghị thành lập Bộ Canh nông, tiền thân của Bộ Nông nghiệp và PTNT ngày nay. Ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh cũng được hình thành từ đó.