Giải quyết tình trạng ô nhiễm chăn nuôi trong khu dân cư

Giải quyết tình trạng ô nhiễm môi trường do chăn nuôi và cải thiện môi trường sống cho người dân, ngày 18/4/2023, HĐND tỉnh ban hành Nghị quyết số 57/2023/NQ-HĐND quy định khu vực thuộc nội thành của thành phố, thị trấn, khu dân cư không được phép chăn nuôi và chính sách hỗ trợ khi ngừng hoạt động hoặc di dời cơ sở chăn nuôi ra khỏi khu vực không được phép chăn nuôi.

Giải quyết tình trạng ô nhiễm chăn nuôi trong khu dân cư

Tác giả: Báo Sơn La

BÌNH LUẬN

Bạn còn 500/500 ký tự

Bạn vui lòng nhập từ 5 ký tự trở lên !!!