Đảng bộ xã Pắc Ngà lãnh đạo xây dựng nông thôn mới

Thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới, Đảng bộ xã Pắc Ngà, huyện Bắc Yên đã lãnh đạo, chỉ đạo đẩy mạnh tuyên truyền, vận động nhân dân nỗ lực phát triển kinh tế, thực hiện các tiêu chí xây dựng nông thôn mới.

Đảng bộ xã Pắc Ngà lãnh đạo xây dựng nông thôn mới

Tác giả: Báo Sơn La

BÌNH LUẬN

Bạn còn 500/500 ký tự

Bạn vui lòng nhập từ 5 ký tự trở lên !!!