Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

 • Nhân rộng, lan tỏa hơn nữa các điển hình trong học và làm theo Bác

  Nhân rộng, lan tỏa hơn nữa các điển hình trong học và làm theo Bác

  Ngày 12 tháng 07 năm 2018

  Nhiều mô hình hay, cách làm thiết thực trong việc học và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đang tiếp tục được nhân rộng và trở thành động lực thúc đẩy phát triển mọi mặt cho các địa phương tại tỉnh Kon Tum.

  Xem chi tiết
 • Biểu dương tập thể, cá nhân tiêu biểu trong thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị và phong trào lao động sáng tạo

  Biểu dương tập thể, cá nhân tiêu biểu trong thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị và phong trào lao động sáng tạo

  Ngày 10 tháng 07 năm 2018

  Ngày 10/7, LĐLĐ tỉnh đã tổ chức Hội nghị biểu dương các tập thể, cá nhân tiêu biểu trong “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” giai đoạn 2016-2018 và phong trào lao động sáng tạo, giai đoạn 2012-2017.

  Xem chi tiết
 • Học và làm theo Bác ở đơn vị Quyết thắng

  Học và làm theo Bác ở đơn vị Quyết thắng

  Ngày 27 tháng 06 năm 2018

  Những năm qua, Ban CHQS huyện Sốp Cộp đã có nhiều việc làm cụ thể, thiết thực trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị, góp phần hoàn thành thắng lợi mọi nhiệm vụ được giao, xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện.

  Xem chi tiết
 • Thiết thực học và làm theo Bác ở Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh

  Thiết thực học và làm theo Bác ở Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh

  Ngày 19 tháng 06 năm 2018

  Thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh đã tập trung lãnh đạo các tổ chức cơ sở đảng và cán bộ đảng viên, công chức, viên chức chấp hành nghiêm chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị; 100% chi bộ, đảng bộ, cơ quan, đơn vị, tổ chức đoàn thể trong Đảng bộ tổ chức học tập, quán triệt nghiêm túc, tạo chuyển biến tích cực trong từng cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên.

  Xem chi tiết
 • Nông dân xã Tân Lập thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi

  Nông dân xã Tân Lập thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi

  Ngày 19 tháng 06 năm 2018

  Trong những năm qua, phong trào thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững của Hội Nông dân xã Tân Lập (Mộc Châu) đạt nhiều kết quả, tạo động lực khích lệ nông dân hăng hái thi đua lao động sản xuất, vươn lên làm giàu, chuyển dịch cơ cấu cây trồng, vật nuôi, khai thác tiềm năng, thế mạnh của địa phương, nâng cao đời sống của người dân.

  Xem chi tiết
 • Chi bộ tiêu biểu làm theo lời Bác

  Chi bộ tiêu biểu làm theo lời Bác

  Ngày 18 tháng 06 năm 2018

  Bằng những việc làm cụ thể, gắn với thực tiễn cuộc sống hằng ngày, Chi bộ bản Mường Chiến, xã Ngọc Chiến là một trong những đơn vị điển hình học và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh của huyện Mường La giai đoạn 2016-2017.

  Xem chi tiết

Tìm kiếm theo ngày