Xã Pá Ma Pha Khinh đạt chuẩn nông thôn mới

Ngày 30 tháng 12 năm 2018

Ngày 30/12, huyện Quỳnh Nhai đã tổ chức Lễ công bố xã Pá Ma Pha Khinh đạt chuẩn nông thôn mới năm 2018. Tới dự có lãnh đạo một số sở, ban, ngành của tỉnh, huyện Quỳnh Nhai và đông đảo nhân dân trong xã.Xã Pá Ma Pha Khinh (Quỳnh Nhai) đón nhận Bằng công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới năm 2018.


Sau 8 năm thực hiện xây dựng nông thôn mới, với sự vào cuộc quyết liệt của hệ thống chính trị và sự chung sức, đồng lòng của nhân dân trong xã, đến nay, bộ mặt nông thôn của xã ngày một khởi sắc, đời sống vật chất, văn hóa và tinh thần của nhân dân được nâng cao. Trong quá trình xây dựng nông thôn mới, xã đã vận động nhân dân phát triển sản xuất gắn với tái cơ cấu ngành nông nghiệp, chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông thôn, triển khai hiệu quả các mô hình phát triển kinh tế, như: Nuôi cá lồng trên lòng hồ thủy điện Sơn La, nuôi bò thương phẩm, trồng cây ăn quả trên đất dốc… Năm 2018, thu nhập bình quân năm đạt 29 triệu đồng/người/năm; tỷ lệ hộ nghèo đa chiều giảm còn 11%; tỷ lệ người có việc làm trong độ tuổi lao động đạt trên 95%. Cùng với sự hỗ trợ của Nhà nước và huy động xã hội hóa từ các tổ chức, đơn vị, xã vận động nhân dân hiến trên 1.500 m² đất, hơn 15.000 ngày công lao động và gần 390 triệu đồng, xây dựng được hơn 21 km đường trục bản, liên bản, ngõ xóm, 9 công trình trường học, 4 công trình cấp nước sinh hoạt... Đến nay, xã đạt 19/19 tiêu chí trong Bộ tiêu chí Quốc gia về nông thôn mới.

 


Các tập thể có thành tích xuất sắc trong xây dựng xã Pá Ma Pha Khinh

đạt chuẩn nông thôn mới nhận Bằng khen của UBND tỉnh.

 

Nhân dịp này, UBND tỉnh đã tặng Bằng khen cho 5 tập thể và 9 cá nhân; UBND huyện Quỳnh Nhai tặng Giấy khen cho 9 tập thể và 10 cá nhân có thành tích xuất sắc trong xây dựng xã Pá Ma Pha Khinh đạt chuẩn nông thôn mới.

Tìm kiếm theo ngày