Phổng Lái thực hiện Chỉ thị 05 gắn với phát triển kinh tế - xã hội

Thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với phát triển kinh tế - xã hội, Đảng ủy xã Phổng Lái (Thuận Châu) đã xây dựng kế hoạch, tổ chức quán triệt đến các chi bộ, cử các đồng chí đảng ủy viên trực tiếp xuống từng chi bộ để triển khai. Qua đó, nhận thức về học tập và làm theo Bác không chỉ tạo sự chuyển biến trong đảng viên, đội ngũ cán bộ công chức, viên chức mà còn có sức lan tỏa sâu sắc trong quần chúng nhân dân về thi đua lao động sản xuất, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi.


 

Nông dân xã Phổng Lái thu hái chè tươi.


Đảng bộ xã Phổng Lái có 28 chi bộ trực thuộc với hơn 320 đảng viên. Hàng năm, Đảng ủy xã đều tổ chức cho các chi bộ và đảng viên đăng ký 1 việc làm tốt theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Gắn với thực hiện Chỉ thị 05 với việc lãnh đạo phát triển kinh tế - xã hội, Đảng ủy xã xác định nhiệm vụ trọng tâm là giúp người dân tiếp cận và ứng dụng tiến bộ khoa học trong sản xuất. Do vậy, Đảng ủy đã xây dựng Nghị quyết với những chỉ tiêu, giải pháp cụ thể, sát với thực tế địa phương, trong đó chú trọng việc chuyển dịch cơ cấu kinh tế, nâng cao hiệu quả sản xuất chăn nuôi. Từ việc triển khai thực hiện tốt Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị đã góp phần tạo sự thống nhất trong Đảng, đồng thuận trong nhân dân. Cán bộ, đảng viên nhất là cấp ủy, người có uy tín các bản, tiểu khu đã luôn nêu cao tính tiên phong, gương mẫu tích cực tuyên truyền vận động nhân dân thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, tập trung chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi, đóng góp công sức, tiền của xây dựng cơ sở hạ tầng nông thôn.


Chi bộ bản Kiến Xương có 21 đảng viên, trong đó có 2 đảng viên dự bị; toàn bản có 173 hộ và 596 nhân khẩu. Thực hiện Chỉ thị số 05, Chi bộ đã triển khai tới từng đảng viên trong chi bộ, tuyên truyền vận động nhân dân thi đua lao động sản xuất, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, như thâm canh các giống chè mới; trồng cây ăn quả kết hợp mô hình tưới nhỏ giọt. Trong phong trào “Chung tay xây dựng nông thôn mới ”, nhân dân cũng đã có những nhận thức đúng đắn trong phong trào thi đua của xã, bản phát động; tự nguyện góp công, góp sức hiến đất làm đường giao thông nông thôn phục vụ đi lại của nhân dân, phục vụ cho sản xuất và thông thương hàng hóa. Ông Dương Văn Hồng, bản Kiến Xương, xã Phổng Lái, cho biết: Được sự tuyên truyền của của bản, gia đình tôi đã hiến 600 m² đất để phục vụ làm đường liên thôn, liên bản phục vụ dân sinh và thông thương hàng hóa. Từ ngày con đường được đổ bê tông, bà con đi lại chăm bón cây chè, con em đi học đều rất thuận tiện.


Được biết, từ khi triển khai xây dựng nông thôn mới, nhân dân trong các bản ở xã Phổng Lái đã hiến được trên 5.161 m² đất, bê tông hóa được 43,7 km đường giao thông nông thôn với tổng kinh phí trên 72,339 tỷ đồng, trong đó nhân dân đóng góp trên 27 tỷ đồng; đóng góp gần 700 triệu đồng làm 10 nhà văn hóa bản. Xã cũng đã xây dựng được nhiều mô hình phát triển kinh tế trên địa bàn xã đang được triển khai có hiệu quả, như: Mô hình chè tại bản Kiến Xương, Thư Vũ, Nặm Giắt, Noong Bổng; mô hình tưới nhỏ giọt cây cà phê, chè ở bản Tiên Hưng, Thư Vũ; mô hình cây sa nhân ở bản Mô Cổng, Phiêng Luông; mô hình trồng chanh leo tại bản Kiến Xương, Tiên Hưng, Pha Lao, Mô Cổng; mô hình trồng cà phê tại bản Quỳnh Châu, Pá Chặp,... Xây dựng được nhiều mô hình liên kết tiêu thụ sản phẩm, như: Công ty Trách nhiệm hữu hạn trà Thu Đan, bản Thư Vũ đã liên kết với gần 200 hộ dân ở 2 bản Mường Chiên, Lốm Púa cùng tham gia sản xuất, xây dựng vùng nguyên liệu chè với tổng diện tích 508,2 ha chè, năng suất trung bình đạt 14 tấn chè tươi/ha/năm. Toàn xã Phổng Lái 27,1 ha chanh leo, một số HTX đã tham gia liên kết sản xuất và bao tiêu sản phẩm với người dân, giải quyết công ăn việc làm cho hàng nghìn lao động địa phương. Hiện thu nhập bình quân đầu người của xã Phổng Lái đạt  trên 26 triệu đồng/người/năm...


Đồng chí Nguyễn Văn Báu, Bí thư đảng ủy xã Phổng Lái, cho biết: Trong thời gian tới, Đảng bộ xã tiếp tục đẩy mạnh việc thực hiện lời Bác Hồ dạy khi Người lên thăm và nói chuyện với cán bộ và đồng bào các dân tộc Tây Bắc gắn với thực hiện hiệu quả Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị. Đây vẫn là giải pháp trọng tâm để duy trì danh hiệu Đảng bộ trong sạch, vững mạnh toàn diện và tiến tới phát triển các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng trên địa bàn xã và giữ vững danh hiệu nông thôn mới xã Phổng Lái.


Những kết quả đạt được từ thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị gắn với công tác lãnh đạo phát triển kinh tế - xã hội của xã Phổng Lái đã tạo cho nhân dân niềm tin vào sự lãnh đạo của Đảng, khơi dậy tính tiên phong của cán bộ đảng viên. Với giải pháp đề ra sát, đúng, phù hợp với thực tế của địa phương, tin tưởng kinh tế - xã hội của xã Phổng Lái sẽ ngày càng phát triển.

Tìm kiếm theo ngày