Hội nghị toàn quốc Tổng kết công tác thông tin đối ngoại, tuyên truyền biển, đảo và phân giới, cắm mốc, quản lý biên giới năm 2018; triển khai nhiệm vụ năm 2019

Ngày 29 tháng 12 năm 2018

Ngày 28/12, tại Hà Nội, Ban Tuyên giáo Trung ương phối hợp với Ban Chỉ đạo Công tác thông tin đối ngoại Trung ương tổ chức Hội nghị toàn quốc Tổng kết công tác thông tin đối ngoại; tuyên truyền biển, đảo và phân giới, cắm mốc, quản lý biên giới năm 2018; triển khai nhiệm vụ năm 2019.Hội nghị toàn quốc tổng kết công tác thông tin đối ngoại, tuyên truyền biển, đảo

và phân giới, cắm mốc, quản lý biên giới năm 2018; triển khai nhiệm vụ năm 2019.


Dự Hội nghị có đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương, Trưởng ban Chỉ đạo Công tác thông tin đối ngoại Trung ương; hơn 450 đại biểu đại diện các ban, bộ, ngành Trung ương, các đoàn thể chính trị xã hội; tỉnh ủy, UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương trong cả nước. Dự Hội nghị, tỉnh Sơn La có các đồng chí: Nguyễn Hữu Đông, Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư tỉnh ủy; Mai Thu Hương, Ủy viên Ban Thường vụ tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo tỉnh ủy.


Năm 2018, công tác thông tin đối ngoại, tuyên truyền biển, đảo, phân giới, cắm mốc và quản lý biên giới trên đất liền đã đạt được những kết quả quan trọng. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành, phối hợp giữa các cấp ủy đảng, các ban, bộ, ngành, địa phương được thực hiện tích cực, chủ động, hiệu quả. Công tác triển khai thông tin đối ngoại được triển khai đồng bộ, toàn diện, gắn kết với thông tin đối nội, góp phần giữ vững môi trường hòa bình, gắn với kiên quyết, kiên trì đấu tranh bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, thúc đẩy hội nhập quốc tế và thu hút các nguồn lực phục vụ phát triển đất nước. Công tác tuyên truyền biển, đảo và biên giới trên đất liền được thực hiện thường xuyên, liên tục, góp phần nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân về các vấn đề liên quan đến biên giới, biển đảo, tạo điều kiện để tranh thủ sự ủng hộ của cộng đồng quốc tế, củng cố quan hệ hữu nghị, hợp tác với các quốc gia có chung đường biên giới trên đất liền cũng như có yêu sách trên Biển Đông, bảo vệ vững chắc chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc.Các đại biểu dự Hội nghị.


Tại Hội nghị, các ý kiến của đại biểu đã tập trung bàn về những vấn đề, như: Kết quả công tác tham mưu đối ngoại, tuyên truyền biển, đảo và phân giới, cắm mốc, quản lý biên giới năm 2018; kinh nghiệm triển khai những nội dung trên của một số bộ, ngành, địa phương; những vấn đề cần chú ý trong việc triển khai nhiệm vụ tuyên truyền trong năm 2019…


Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Võ Văn Thưởng đã biểu dương những cố gắng, nỗ lực của các cấp, ngành, địa phương, đơn vị; đồng thời nêu rõ, những hạn chế, yếu kém cần tập trung khắc phục, như: Nhận thức của một bộ phận cấp ủy, cán bộ quản lý chưa đầy đủ, chưa xác định đúng tầm quan trọng của việc triển khai các nội dung công tác tác thông tin đối ngoại, tuyên truyền biển, đảo và biên giới trên đất liền. Công tác nghiên cứu, dự báo còn hạn chế. Nội dung, phương thức tuyên truyền chưa được đáp ứng được nhu cầu của từng nhóm đối tượng, địa bàn; chưa khai thác hết được hết lợi thế của công nghệ thông tin, truyền thông…


 

Đồng chí Võ Văn Thưởng phát biểu tại Hội nghị.


Đồng chí cũng nhấn mạnh: Năm 2019, tình hình quốc tế, khu vực trên biển Đông dự báo tiếp tục có những diễn biến phức tạp, tình hình trong nước có những khó khăn, thách thức và thuận lợi đan xen, trong bối cảnh đó, công tác thông tin đối ngoại, tuyên truyền, biển, đảo, phân giới, cắm mốc và quản lý biên giới trên đất liền cần tiếp tục đổi mới tư duy, phát huy tính chủ động, sáng tạo; nâng cao năng lực phân tích, dự báo; đổi mới nội dung và phương thức thông tin; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, truyền thông hiện đại; quan tâm bồi dưỡng, nâng cao năng lực, trình đội đội ngũ làm công tác tuyên truyền, góp phần tạo môi trường trong nước và quốc tế thuận lợi để bảo vệ vững chắc chủ quyền biên giới, lãnh thổ, biển đảo, giữ gìn hòa bình, ổn định, chủ động và tích cực hội nhập quốc tế, phát triển đất nước; nâng cao vị thế và uy tín của Việt Nam trong khu vực và trên thế giới.

 


Các tập thể nhận Bằng khen của Ban Tuyên giáo Trung ương.

 

Tại Hội nghị, Ban Tuyên giáo Trung ương đã tặng Bằng khen cho 28 tập thể và 9 cá nhân có nhiều thành tích xuất sắc trong công tác thông tin đối ngoại; tuyên truyền biển, đảo, phân giới, cắm mốc và quản lý biên giới trên đất liền trong năm 2018.

Tìm kiếm theo ngày