Hội nghị tập huấn kiến thức pháp luật về trợ giúp pháp lý trong hoạt động tố tụng

Ngày 28 tháng 12 năm 2018

Ngày 28/12, Hội đồng phối hợp Liên ngành về trợ giúp pháp lý trong hoạt động tố tụng tỉnh Sơn La đã tổ chức Hội nghị tập huấn kiến thức pháp luật về trợ giúp pháp lý cho người tiến hành tố tụng; người thực hiện trợ giúp pháp lý và triển khai công tác phối hợp về trợ giúp pháp lý trong hoạt động tố tụng năm 2019. Tới dự có đại diện lãnh đạo các ngành thành viên; Tổ giúp việc Hội đồng Liên ngành tỉnh; thành viên Hội đồng phối hợp Liên ngành tỉnh; các điều tra viên, kiểm sát viên, thẩm phán của Công an tỉnh và các cơ quan tiến hành tố tụng các huyện, thành phố; các trợ giúp viên pháp lý, luật sư là cộng tác viên.Hội nghị tập huấn kiến thức pháp luật về trợ giúp pháp lý trong hoạt động tố tụng.


Hội nghị đã triển khai Thông tư liên tịch của Bộ trưởng Bộ Tư pháp, Bộ trưởng Bộ Công an, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Bộ trưởng Bộ Tài chính và Chánh án Tòa án nhân dân tối cao, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao về phối hợp thực hiện trợ giúp pháp lý trong hoạt động tố tụng; Thông tư của Bộ Tư pháp hướng dẫn một số hoạt động nghiệp vụ trợ giúp pháp lý và quản lý chất lượng vụ việc trợ giúp pháp lý…


Các đại biểu đã đánh giá công tác phối hợp về trợ giúp pháp lý trong hoạt động tố tụng năm 2018. Theo đó, các cơ quan tiến hành tố tụng trên địa bàn tỉnh đã tiếp nhận đăng ký của trợ giúp viên pháp lý, luật sư là cộng tác viên tham gia bào chữa, bảo vệ quyền lợi cho các đối tượng thuộc diện được trợ giúp pháp lý cho 146 đối tượng (dân sự 13 vụ, hình sự 132 vụ, hành chính 1 vụ). Trong đó, tham gia tố tụng cấp tỉnh 35 vụ, tham gia tố tụng cấp huyện 111 vụ; tham gia từ giai đoạn điều tra 91 vụ, từ giai đoạn truy tố 4 vụ, từ giai đoạn xét xử 51 vụ; Trợ giúp viên pháp lý 122 vụ, luật sư là cộng tác viên 24 vụ… Chất lượng vụ việc trợ giúp pháp lý được nâng lên, bảo đảm quyền lợi của bị can, bị cáo và các đương sự theo quy định của pháp luật…


Năm 2019, Hội đồng phối hợp Liên ngành về trợ giúp pháp lý trong hoạt động tố tụng tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm túc Thông tư liên tịch số 10/2018/TTLT và quy chế, kế hoạch hoạt động của Hội đồng trợ giúp pháp lý; nâng cao hơn nữa vai trò, trách nhiệm của các cơ quan tiến hành tố tụng trong thực hiện các hoạt động phối hợp; tăng cường công tác kiểm tra việc thực hiện công tác phối hợp trợ giúp pháp lý trong hoạt động tố tụng tại một số cơ quan tiến hành tố tụng cấp huyện…


Tại Hội nghị, Hội đồng phối hợp liên ngành về trợ giúp pháp lý trong hoạt động tố tụng đã thông qua Dự thảo Quyết định ban hành Kế hoạch hoạt động liên ngành về trợ giúp pháp lý trong hoạt động tố tụng năm 2019.

Tìm kiếm theo ngày