Hội nghị báo chí toàn quốc tổng kết công tác năm 2018; triển khai nhiệm vụ năm 2019

Ngày 29 tháng 12 năm 2018

Chiều 28/12, tại Hà Nội, Ban Tuyên giáo Trung ương chủ trì, phối hợp với Bộ Thông tin và Truyền thông, Hội Nhà báo Việt Nam tổ chức Hội nghị báo chí toàn quốc tổng kết công tác năm 2018, triển khai nhiệm vụ năm 2019.Hội nghị báo chí toàn quốc tổng kết công tác năm 2018; triển khai nhiệm vụ năm 2019.


Đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương dự và chỉ đạo Hội nghị. Các đồng chí: Thuận Hữu, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam; Nguyễn Mạnh Hùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Thông tin và Truyền thông; đồng chí Lê Mạnh Hùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương chủ trì Hội nghị. Cùng dự có các đồng chí: Võ Văn Phuông, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương; Nguyễn Thế Kỷ, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam; gần 600 đại biểu là đại diện Văn phòng Trung ương Đảng, Văn phòng Quốc hội, Văn phòng Chính phủ, Trung ương MTTQ Việt Nam; đại diện các bộ, ban, ngành, đoàn thể Trung ương; cơ quan quản lý báo chí, các cơ quan báo chí Trung ương và địa phương. Dự hội nghị, tỉnh Sơn La có đồng chí Mai Thu Hương, Ủy viên Ban Thường vụ tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo tỉnh ủy; các đồng chí: Tổng Biên tập Báo Sơn La; Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh; Giám đốc Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh;.Các đại biểu dự Hội nghị.


Hội nghị nghe đại diện Ban Tuyên giáo Trung ương trình bày dự thảo Báo cáo đánh giá công tác báo chí năm 2018, phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp năm 2019; đại diện Hội Nhà báo Việt Nam trình bày Báo cáo đánh giá kết quả bước đầu thực hiện 10 điều quy định đạo đức người làm báo Việt Nam. 


Năm 2018, các cơ quan báo chí đã thông tin tuyên truyền kịp thời, trung thực, toàn diện đời sống chính trị, kinh tế của xã hội trong nước và quốc tế; đẩy mạnh công tác tuyên truyền giáo dục về chính trị tư tưởng nhằm ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, góp phần tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; đẩy mạnh các hoạt động thông tin đối ngoại, tổ chức tuyên truyền, quảng bá, giới thiệu hình ảnh đất nước con người Việt Nam và thành tựu đổi mới của đất nước với bạn bè quốc tế và đồng bào ta sinh sống ở nước ngoài… Trong năm 2018, tình trạng thông tin không đúng tôn chỉ mục đích ghi trong giấy phép hoạt động báo chí đã từng bước được khắc phục; tình trạng rút, gỡ tin, bài tùy tiện của các cơ quan báo chí giảm cơ bản. 


Bên cạnh những thành tích, hoạt động báo chí vẫn tồn tại một số khuyết điểm, hạn chế kéo dài, nhất là tình trạng thông tin thiếu nhạy cảm chính trị, chưa phù hợp lợi ích của đất nước, của Nhân dân, chưa đúng định hướng, gây nhiều tác động xấu tới dư luận xã hội, ảnh hưởng lợi ích chính đáng của người dân và tổ chức; bị một số báo chí nước ngoài, một số trang mạng xã hội thiếu thiện chí, chống đối chế độ lợi dụng xuyên tạc, kích động ảnh hưởng xấu đến an ninh trật tự, an toàn xã hội; thông tin trên báo chí chưa theo kịp tình hình thực tiễn, nhất là thông tin để định hướng hoặc đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái trong nhiều vấn đề quan trọng của đất nước và xã hội còn chậm...


Với tinh thần dân chủ, nghiêm túc, các ý kiến phát biểu tại Hội nghị đã thảo luận sâu về các vấn đề cần quan tâm trong công tác báo chí cũng như đời sống báo chí - truyền thông. Trong đó, tập trung phân tích ưu điểm, hạn chế, thiếu sót và nguyên nhân; đưa ra dự báo tình hình và xác định phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm, giải pháp trong công tác báo chí năm 2019.


Tại Hội nghị, Ban Tuyên giáo Trung ương đã tặng Bằng khen cho 5 cơ quan chủ quản, cơ quan chỉ đạo, cơ quan quản lý, cơ quan tham mưu báo chí đã có thành tích xuất sắc trong công tác báo chí năm 2018 và 20 cơ quan báo chí đã có thành tích xuất sắc trong thông tin, tuyên truyền, thực hiện nhiệm vụ chính trị năm 2018.

Tìm kiếm theo ngày