Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh: Thẩm tra các nội dung trình Kỳ họp chuyên đề lần thứ 3, HĐND tỉnh khóa XIV

Ngày 26 tháng 12 năm 2018

Ngày 25/12, đồng chí Mai Thu Hương, Ủy viên Ban Thường vụ tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo tỉnh ủy, Trưởng Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh đã chủ trì Hội nghị thẩm tra các nội dung trình Kỳ họp chuyên đề lần thứ 3, HĐND tỉnh khóa XIV. Dự Hội nghị có các đồng chí: Nhâm Thị Phương, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; Phạm Văn Thủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; đại diện Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; lãnh đạo các ban HĐND tỉnh và một số sở, ngành liên quan.Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh thẩm tra các nội dung trình Kỳ họp chuyên đề lần thứ 3, HĐND tỉnh khóa XIV.


Tại Hội nghị, các đại biểu đã xem xét và cho ý kiến vào các tờ trình và dự thảo nghị quyết bãi bỏ Nghị quyết số 50/2013/NQ-HĐND ngày 12/7/2013 của HĐND tỉnh về việc quy định một số mức chi hỗ trợ phổ cập mầm non trẻ 5 tuổi, xóa mù chữ và chống tái mù chữ, duy trì kết quả phổ cập giáo dục tiểu học, thực hiện phổ cập giáo dục trung học cơ sở đúng độ tuổi trên địa bàn tỉnh Sơn La; bãi bỏ Nghị quyết số 09/2016/NQ-HĐND ngày 03/8/2016 của HĐND tỉnh về quy định mức giá một số dịch vụ điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc thay thế trên địa bàn tỉnh; sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 42/2017/NQ-HĐND ngày 15/3/2017 của HĐND tỉnh về chính sách hỗ trợ đối với lưu học sinh các tỉnh nước CHDCND Lào thuộc diện đào tạo theo chương trình hợp tác tại tỉnh.


Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Mai Thu Hương đề nghị các cơ quan tham mưu, soạn thảo văn bản tiếp thu ý kiến của các đại biểu, chỉnh sửa và bổ sung hoàn thiện các tờ trình, dự thảo nghị quyết để trình Kỳ họp chuyên đề lần thứ 3, HĐND tỉnh khóa XIV.

Tìm kiếm theo ngày