Ban Pháp chế HĐND tỉnh: Thẩm tra các nội dung trình Kỳ họp chuyên đề lần thứ ba, HĐND tỉnh khóa XIV

Ngày 27 tháng 12 năm 2018

Ngày 27/12, Ban Pháp chế HĐND tỉnh Sơn La đã chủ trì Hội nghị thẩm tra các nội dung trình Kỳ họp chuyên đề lần thứ ba, HĐND tỉnh khóa XIV, nhiệm kỳ 2016 - 2021.Ban Pháp chế HĐND tỉnh: Thẩm tra các nội dung trình Kỳ họp chuyên đề lần thứ ba, HĐND tỉnh khóa XIV.


Dự Hội nghị có các đồng chí: Bùi Minh Sơn, Ủy viên Ban Thường vụ tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; Nhâm Thị Phương, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; Lò Minh Hùng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; đại diện Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, các Ban của HĐND tỉnh; lãnh đạo một số sở, ngành của tỉnh.


Tại Hội nghị, các đại biểu đã xem xét và cho ý kiến vào tờ trình và dự thảo nghị quyết về việc thành lập bản, tiểu khu, tổ dân phố mới tại các xã, phường, thị trấn thuộc các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh Sơn La. Theo đó, toàn tỉnh hiện có 3.324 bản, tiểu khu, tổ dân phố; sau khi sắp xếp, sáp nhập đợt 1 giảm 108 bản, tiểu khu, tổ dân phố, tương ứng giảm khoảng 700 người hoạt động không chuyên trách và 540 tổ chức xã hội ở bản, tiểu khu, tổ dân phố.
Sau khi tiếp thu các ý kiến của đại biểu; Ban Pháp chế HĐND tỉnh thống nhất không trình nội dung này tại Kỳ họp chuyên đề lần thứ ba; để nghị tiếp tục rà soát, bổ sung, hoàn thiện tờ trình, dự thảo nghị quyết để trình vào Kỳ họp tiếp theo.

Tìm kiếm theo ngày