Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh: Thẩm tra các nội dung trình Kỳ họp chuyên đề lần thứ ba, HĐND tỉnh khóa XIV

Ngày 26 tháng 12 năm 2018

Ngày 26/12, đồng chí Lê Hồng Long, Ủy viên Ban Thường vụ tỉnh ủy, Trưởng Ban Nội chính tỉnh ủy, Trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh đã chủ trì Hội nghị thẩm tra các nội dung trình Kỳ họp chuyên đề lần thứ ba, HĐND tỉnh khóa XIV. Dự Hội nghị có các đồng chí: Nhâm Thị Phương, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Quốc Khánh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; đại diện lãnh đạo các ban HĐND tỉnh và một số sở, ngành liên quan.


 

Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh thẩm tra các nội dung trình Kỳ họp chuyên đề lần thứ ba, HĐND tỉnh khóa XIV.


Tại Hội nghị, các đại biểu đã xem xét và cho ý kiến vào các tờ trình đề nghị ban hành Nghị quyết sửa đổi, bãi bỏ một số nội dung Nghị quyết số 03/2016/NQ-HĐND ngày 4/8/2016 của HĐND tỉnh về ban hành cơ chế, chính sách phát triển một số lĩnh vực trên địa bàn tỉnh; việc ban hành Nghị quyết về chính sách hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh Sơn La; đề nghị ban hành Nghị quyết “Sửa đổi, bổ sung một số nội dung quy định ban hành kèm theo Nghị quyết số 13/2016/NQ-HĐND của HĐND tỉnh về định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách địa phương năm 2017.


Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Lê Hồng Long đề nghị UBND tỉnh tiếp thu ý kiến của các ban HĐND tỉnh để chỉ đạo cơ quan soạn thảo, chỉnh sửa, bổ sung các tờ trình dự thảo nghị quyết đảm bảo chặt chẽ nội dung, hình thức, thời gian theo quy định để trình Kỳ họp chuyên đề lần thứ ba, HĐND tỉnh khóa XIV. Đối với tờ trình việc ban hành Nghị quyết về chính sách hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh Sơn La, đề nghị cơ quan soạn thảo cần xây dựng đề án cụ thể thống nhất tính đồng bộ, mục tiêu, đối tượng trọng tâm hỗ trợ trước khi trình.

Tìm kiếm theo ngày