Xã Chiềng On


1- Vị trí địa lý, địa hình:

  Xã Chiềng On là một xã nằm ở phía tây bắc huyện Yên Châu, tỉnh Sơn La và cách huyện 30 km.

+ Phía bắc giáp xã Yên Sơn và xã Chiềng Lương (huyện Mai Sơn).

+ Phía nam giáp nước CHDCND Lào.

+ Phía tây giáp xã Phiêng Pằn huyện Mai Sơn.

+ Phía đông giáp xã Phiêng Khoài, Yên Châu.

2-Điều kiện tự nhiên:

- Diện tích: 68,21 km².Mật độ dân số 75 người/ km2

       3- Dân cư:

- Dân số: 5.070 người.Mật độ dân số 57 người/ km2

        - gồm 4 đân tộc: Kinh, Thái, Mông, Xinh mun.

 4- Các đơn vị dân cư hiện nay thuộc xã:

STT

Tên bản, (TK, TDP)

Số hộ

Dân số

Gồm các Dân tộc

Cách Trung tâm xã

1

Bản Nà Đít

162

762

Sinh Mun

0,5 Km

2

Bản  Nà Dạ

150

702

Sinh Mun

1 Km

3

Bản Trạm Hốc

111

564

Sinh Mun

4 Km

4

Bản Nà Cài

107

520

Sinh Mun

7 Km

5

Bản Khuông

111

524

Sinh Mun

6 Km

6

Bản Đin Chí

104

534

Mông

4 Km