Xã Chiềng Hặc


1- Vị trí địa lý, địa hình:

- Ở phía Nam của huyện. Xã Chiềng Hặc nằm trong vùng có độ cao từ 300 m đến trên 1.250 m so với mực nước biển.

+ Phía Bắc giáp xã Phiêng Côn, Chiềng Sại, huyện BắcYên .

+ Phía Đông giáp xã Mường Lựm, huyện Yên Châu.

+ Phía Nam giáp xã Tú Nang, huyện Yên Châu.

+ Phía Tây giáp xã Sặp Vạt, Chiềng Khoi và Phiêng Khoài.

2-Điều kiện tự nhiên:

- Diện tích: 89,92 km². Mật độ dân số 43 người/ km2

        3- Dân cư:- Dân số: 4.936 người.

- Gồm 4 dân tộc: Kinh, Thái, Mông, Xinh Mun.

       4- Các đơn vị dân cư hiện nay thuộc xã:

STT

Tên bản, (TK, TDP)

Số hộ

Dân số

Gồm các Dân tộc

Cách Trung tâm xã

1

Bản Huổi Mong

88

401

Thái

3 Km

2

Bản Huổi Nga

68

289

Thái

2 Km

3

Bản Na Ngà

82

371

Thái

2 Km

4

Bản Huổi Thón

76

368

Thái

3 Km

5

Bản Đoàn Kết

83

304

Thái, Kinh

0,5 Km

6

Bản Huổi Toi

50

253

Thái

2 Km

7

Bản Cang

119

563

Thái

7 Km

8

Bản Pa Hốc

54

218

Sinh Mun

8 Km

9

Bản Văng Lùng

64

311

Thái

3 Km

10

Bản Huổi Lắc

78

375

Thái

3,5 Km

11

Bản Tà Vài

96

468

Thái

3,5 Km

12

Bản Na Phiêng

58

230

Thái

4 Km

13

 Hang Hóc

37

202

Mông

6 Km

14

 Hạt Sét

33

134

Thái

1 Km

15

 Chi Đảy

37

230

Mông

7 Km

16

 Co Sáy

30

178

Mông

7 Km

17

Bó Kiếng

46

285

Mông

8 Km