Xã Chiềng Khoi


1- Vị trí địa lý, địa hình:

- Chiềng Khoi là xã một xã miền núi nằm ở phía Nam- Đông Nam của huyện Yên Châu. Độ cao trung bình so với mực nước biển là 1.100m.

 + Phía Đông giáp xã Chiềng Hặc.

+ Phía Tây giáp xã Viêng Lán.

+ Phía Nam giáp xã Phiêng Khoài.

+ Phía Bắc giáp xã Sặp Vạt.

2-Điều kiện tự nhiên:

- Diện tích: 31,90 km². Mật độ dân số 85 người/ km2

           3- Dân cư:

- Dân số: 3.109 người

- Dân tộc: Kinh, Thái.

4- Các đơn vị dân cư hiện nay thuộc xã:

STT

Tên bản, (TK, TDP)

Số hộ

Dân số

Gồm các Dân tộc

Cách Trung tâm xã

V. Xã Chiềng Khoi

 

 

 

 

1

Bản Hiêm

130

666

Thái

4 Km

2

Bản Tủm

131

633

Thái

1 Km

3

Bản Pút

107

468

Thái

1 Km

4

Bản Mé

117

529

Thái

1 Km

5

Bản Na Đông

75

342

Thái

2 Km

6

Bản Ngoàng

77

369

Thái

2 Km

1

Bản Hiêm

130

666

Thái

4 Km

2

Bản Tủm

131

633

Thái

1 Km

3

Bản Pút

107

468

Thái

1 Km

4

Bản Mé

117

529

Thái

1 Km

5

Bản Na Đông

75

342

Thái

2 Km

6

Bản Ngoàng

77

369

Thái

2 Km