Xã Chiềng Pằn


1- Vị trí địa lý, địa hình:

      - Xã Chiềng Pằn nằm cách trung tâm huyện Yên Châu 5,0 km về phía Tây Bắc, dọc theo Quốc lộ 6. Với các vị trí giáp ranh như sau:

+ Phía Bắc giáp xã Chiềng Đông, Sặp Vạt - huyện Yên Châu

+ Phía Đông giáp xã Viêng Lán - huyện Yên Châu.

+ Phía Nam giáp xã Phiêng Khoài, Yên Sơn - huyện Yên Châu

+ Phía Tây giáp xã Chiềng Sàng, Chiềng Đông - huyện Yên Châu.

          2-Điều kiện tự nhiên:

- Diện tích: 39,76 km². Mật độ dân số 88 người/ km2

3- Dân cư:

- Dân số: 4.093 người.

- gồm 3 dân tộc: Kinh, Thái, Khơ mú.

  4- Các đơn vị dân cư hiện nay thuộc xã:

STT

Tên bản, (TK, TDP)

Số hộ

Dân số

Gồm các Dân tộc

Cách Trung tâm xã

1

Bản Ngùa

147

628

Thái

2,5 Km

2

Bản Boong

127

575

Thái

1 Km

3

Bản Chiềng Thi

82

299

Kinh

1,5 km

4

Bản Thồng Phiêng

64

230

Thái, Kinh

0,3 Km

5

Bản Chiềng Phú

85

338

Kinh

1,5 km

6

Bản Sốp Sạng

117

445

Thái

2 Km

7

Bản Na Xanh

64

264

Thái

2 Km

8

Bản Phát

92

389

Thái

3 Km

9

Bản Tô Pang

114

490

Thái

3 Km

10

Bản Thàn

50

249

Khơ Mú

3 Km