Xã Chiềng Đông


 

1- Vị trí địa lý, địa hình:

- Ở phía tây bắc của huyện. Độ cao so với mực nước biển 300m – 1500m.

       + Phía Bắc giáp xã Hua Nhàn, huyện Bắc Yên và xã Nà Bó, Cò Nòi, huyện Mai Sơn.

       + Phía Đông giáp xã Mường Khoa, Hua Nhàn, Tạ Khoa huyện Bắc Yên và xã Sặp Vạt huyện Yên Châu.

       + Phía Nam giáp xã Chiềng Sàng, Chiềng Pằn, Viêng Lán huyện Yên Châu

       + Phía Tây giáp xã Nà Bó, Cò Nòi huyện Mai Sơn.

2-Điều kiện tự nhiên:

- Diện tích: 72,44 km². Mật độ dân số 87 người/ km2

         3- Dân cư:

- Dân số: 7.687 người.

- Gồm 5 dân tộc: Kinh, Thái, Mông, Xinh Mun, Khơ Mú.

        4- Các đơn vị dân cư hiện nay thuộc xã:

STT

Tên bản, (TK, TDP)

Số hộ

Dân số

Gồm các Dân tộc

Cách Trung tâm xã

 

 

 

 

 

 

1

2

3

 

5

16

1

Bản Chai

187

855

Thái

1 Km

2

Bản Luông Mé

230

895

Thái

0,5 Km

3

Bản Đâu Tấu

222

1028

Thái

1 Km

4

Bản Na Pản

276

1821

Thái

2,5 Km

5

Bản Nhôm

129

605

Thái

5 Km

6

Bản Chùm

134

640

Thái

2,5 Km

7

Bản Thèn Luồng

125

542

Thái

1 Km

8

Bản Hượn

108

515

Thái

2,5 Km

9

Bản Huổi Pù

79

340

Thái

2,5 Km

10

Bản Nặm Ún

107

456

Thái

1 Km

11

Bản Huổi Siểu

29

184

Mông

8 Km

12

Bản Keo Bó

33

183

Mông

14 Km

13

Bản Púng Khoai

28

148

Mông

15 Km

14

Bản Cung Giao Thông

14

53

Kinh

1Km