Yên Châu Quê hương giàu truyền thống cách mạng

                                                                                                   

     Yên Châu là một huyện miền núi, biên giới của tỉnh Sơn La. Có tổng diện tích tự nhiên 843 km2. Huyện nằm về phía Đông Nam của tỉnh Sơn La, phía Bắc giáp huyện Bắc Yên, phía Tây giáp huyện Mai Sơn, phía Đông giáp huyện Mộc Châu và phía Nam giáp huyện Xiềng Khọ, huyện Sốp Bâu, tỉnh Hủa Phăn (nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào) với 47 km đường biên giới. Yên Châu có 14 xã, 1 thị trấn với dân số trên 73.000 người, chủ yếu là 5 dân tộc: Thái, Kinh, Mông, Xinh Mun, Khơ Mú và một số dân tộc khác cùng sinh sống.Cán bộ kiểm lâm huyện Yên Châu kiểm tra bảo vệ rừng của bản Tà Ẻn, xã Phiêng Khoài (Yên Châu).


Trong cách mạng giải phóng dân tộc, kháng chiến chống thực dân Pháp và chống chiến tranh phá hoại của đế quốc Mỹ, những tên đất, tên người Yên Châu đã ghi đậm dấu son lịch sử về những năm tháng hào hùng, rất đáng tự hào. Đảng và Nhà nước đã phong tặng các danh hiệu: Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân cho nhân dân và lực lượng vũ trang huyện Yên Châu; danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân trong kháng chiến chống Pháp cho xã Tú Nang; danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân trong kháng chiến chống Mỹ cho xã Chiềng Hặc; danh hiệu Anh hùng Lao động cho Hợp tác xã Kim Chung (xã Phiêng Khoài); danh hiệu Anh hùng Lao động thời kỳ đổi mới cho đồng chí Vì Văn Ỏm –nguyên Ủy viên Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, nguyên Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ huyện, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân xã Chiềng On. 

Từ 1 chi bộ với 4 đảng viên đầu tiên được thành lập tháng 6 năm 1948; trải qua gần bảy thập kỷ xây dựng và phát triển, Đảng bộ huyện luôn chú trọng công tác xây dựng Đảng trên cả ba lĩnh vực: tư tưởng, chính trị và tổ chức. Hiện nay, toàn Đảng bộ huyện có 66 chi bộ, đảng bộ,  290 chi bộ trực thuộc đảng bộ cơ sở, tổng số trên 4.800 đảng viên, là những hạt nhân lãnh đạo thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh, đối ngoại của huyện ở cơ sở.

Trong công cuộc đổi mới, nhân dân các dân tộc huyện Yên Châu tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động thi đua yêu nước trên tất cả các lĩnh vực. Kinh tế đã có những bước tăng trưởng và phát triển khá; chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng phát triển sản xuất hàng hóa nhiều thành phần, khai thác tốt các tiềm năng và lợi thế địa phương. Phát huy truyền thống yêu nước, tự lực, tự cường và tranh thủ sự giúp đỡ có hiệu quả của các cấp, các ngành, các nguồn vốn đầu tư hỗ trợ của Trung ương, của tỉnh và nỗ lực của toàn dân, Yên Châu đã vượt qua mọi khó khăn thách thức, từng bước vươn lên xóa đói giảm nghèo.Mua bán xoài cạnh quốc lộ 6, thuộc địa bàn tiểu khu 6, thị trấn Yên Châu.

Trong 5 năm gần đây, kinh tế tăng trưởng với tốc độ khá, giá trị sản xuất tăng trưởng bình quân đạt trên 10%. Đến năm 2012, tỷ trọng nông - lâm nghiệp 44%, dịch vụ thương mại 32%, công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp 24%; tỷ lệ hộ nghèo theo tiêu chí mới còn 31,24%. Sự nghiệp giáo dục đào tạo có bước phát triển mới, tháng 11 năm 1998 huyện được công nhận đạt chuẩn phổ cập giáo dục tiểu học xóa mù chữ; năm 2007 đạt chuẩn phổ cập giáo dục trung học cơ sở; năm 2008 đạt chuẩn phổ cập giáo dục tiểu học đúng độ tuổi; có 10 xã, thị trấn đạt chuẩn quốc gia về phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em 5 tuổi; có 10 trường đạt chuẩn quốc gia. Công tác y tế, chăm sóc sức khỏe nhân dân được đảm bảo; 15/15 xã, thị trấn có trạm y tế; 175/190 số bản, tiểu khu có y tế bản họat động. Các chương trình y tế quốc gia, vệ sinh môi trường, vệ sinh an toàn thực phẩm được triển khai thực hiện có hiệu quả; 100% bản có đường ô tô, xe máy; 159/190 bản, tiểu khu được dùng điện lưới quốc gia, 15/15 xã, thị trấn có hệ thống thông tin bằng điện thoại, trên 94% hộ được xem truyền hình. Huyện đã tổ chức hoàn thành đón nhận 388 hộ, 1.843 nhân khẩu nhân dân tái định cư thuỷ điện Sơn La. Đến nay, toàn huyện trồng được gần 1.000 ha cây cao su, thu hút 1.012 hộ tham gia góp giá trị quyền sử dụng đất để trồng cao su và 380 người đã được Công ty cổ phần cao su Sơn La tuyển vào làm công nhân chính thức. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững và ổn định. Công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị được tăng cường, không ngừng đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động của các tổ chức đảng.Hồ Chiềng Khoi, đã một thời là điểm đến của du khách.


Yên Châu có 9 di tích lịch sử, danh lam thắng cảnh cấp quốc gia, cấp tỉnh, như: di tích lịch sử cấp quốc gia Cách mạng Việt Nam - Lào, di tích lịch sử cấp tỉnh nơi Bác Hồ nói chuyện với cán bộ và nhân dân các dân tộc huyện Yên Châu,... đã góp phần quan trọng trong công tác giáo dục truyền thống lịch sử cách mạng cho các thế hệ. Phát huy truyền thống Anh hùng LLVTND, Đảng bộ và nhân dân các dân tộc huyện Yên Châu quyết tâm xây dựng huyện phát triển nhanh, mạnh, vững chắc. Nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng bộ, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh toàn diện từ huyện đến cơ sở, phát huy sức mạnh đại đoàn kết các dân tộc, tiếp tục thực hiện công cuộc đổi mới; phấn đấu duy trì tốc độ tăng trưởng kinh tế cao, bền vững, bình quân trên 10%/năm trở lên. Đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng tích cực, phát triển nông – lâm nghiệp theo hướng quy mô hợp lý, phát huy lợi thế tiềm năng về đất đai khí hậu, con người; thực hiện tốt Quy hoạch địa bàn sản xuất cây, con gắn với công nghiệp chế biến, đa dạng hóa sản phẩm tạo ra sản phẩm hàng hóa có giá trị; Dần hình thành thương hiệu như: xoài, chuối Yên Châu…, huyện luôn tạo điều kiện cho các doanh nghiệp đến đầu tư và sản xuất, kinh doanh. Tăng cường đầu tư kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội; huy động các nguồn lực bê tông hóa các tuyến giao thông nông thôn, xây dựng công trình nước sinh hoạt phục vụ nhân dân. Coi trọng và nâng cao chất lượng đào tạo nguồn nhân lực, đào tạo nguồn và quan tâm tới cán bộ lãnh đạo, cán bộ quản lý giỏi, cán bộ, công chức giỏi, nhất là cán bộ trẻ, cán bộ nữ, cán bộ dân tộc thiểu số; nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân, đảm bảo an ninh quốc phòng. Việc triển khai học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh đã được cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên, quần chúng nhân dân nhận thức sâu sắc về ý nghĩa của việc học tập, chuyển từ nhận thức thành hành động bằng những việc “làm theo” cụ thể, thiết thực; nhiều tấm gương tiêu biểu trong học tập và làm theo, có sức lan tỏa trong cộng đồng. Cấp ủy các cấp từ huyện đến cơ sở đã nhận thức được tầm quan trọng về ý nghĩa, sự cần thiết của việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay” và tổ chức quán triệt, chỉ đạo, tổ chức thực hiện nghiêm túc Nghị quyết. Các tổ chức đảng, đảng viên đã tổ chức kiểm điểm đúng quy trình, chỉ ra được những khuyết điểm, hạn chế và xây dựng kế hoạch khắc phục, sửa chữa. Sau hơn 2 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) đã tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức và hành động của cán bộ, đảng viên và nhân dân các dân tộc trong huỵện. Các biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị bị phê phán và đẩy lùi; đạo đức, tác phong công tác, tinh thần trách nhiệm, chất lượng và hiệu quả công tác của cán bộ, đảng viên đã thực sự chuyển biến tích cực; cách thức lãnh đạo, quản lý điều hành có nhiều đổi mới gắn với thực hành dân chủ ở cơ sở.

Tự hào với truyền thống hơn 60 năm xây dựng và phát triển, cán bộ, đảng viên, lực lượng vũ trang và nhân dân các dân tộc huyện Yên Châu luôn tin tưởng tuyệt đối vào sự lãnh đạo của Đảng và Nhà nước, phát huy truyền thống yêu nước, thực hành dân chủ, đoàn kết và đổi mới, quyết tâm thi đua xây dựng quê hương Yên Châu ngày càng phát triển, góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu “dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”./.