Xã Vân Hồ


1. Vị trí địa lý

Xã nằm ở trung tâm huyện Vân Hồ

Phía Đông giáp xã Chiềng Khoa, xã Lóng Luông (Vân Hồ)

Phía Tây giáp xã Đông Sang và thị trấn Mộc Châu (Mộc Châu)  

Phía Nam giáp xã Xuân Nha (Vân Hồ)

Phía Bắc giáp thị trấn Nông Trường Mộc Châu và xã Phiêng Luông (Mộc Châu)

2. Điều kiện tự nhiên

Tổng diện tích tự nhiên 7.641 ha; đất nông nghiệp 3.157 ha; đất lâm nghiệp 2.563 ha; đất chưa sử dụng 1.657 ha.

3. Dân cư: Đến 31-12-2013, xã có 1.840 hộ; 8.453 nhân khẩu, mật độ dân số 111 người/km2.

Có 5 dân tộc anh em chung sống đoàn kết. Trong đó dân tộc Thái chiếm 0,48%, dân tộc Mông chiếm 57% dân tộc Kinh chiếm 14,8%, dân tộc Dao chiếm 13,4% dân tộc Mường chiếm 14,35%.

4. Các đơn vị dân cư thuộc xã

(Đến tháng 12-2013)

STT

Tên bản

Số hộ

Số nhân khẩu

1

Hang Trùng 1

142

588

2

Hang Trùng 2

122

561

3

Suối Lìn

114

552

4

Tiểu khu 56

70

243

5

TK Sao Đỏ 1

156

590

6

TK Sao Đỏ 2

123

494

7

Pa Chè 1

95

483

8

Hua Tạt

133

658

9

Bó Nhàng 1

170

854

10

Bó Nhàng 2

109

472

11

Pa Cốp

153

721

12

Chiềng Đi 1

137

612

13

Chiềng Đi 2

124

654

14

Thung Cuông

121

580

15

Pa Chè 2

40

225