Huy động các nguồn lực, khơi dậy tiềm năng, thế mạnh phát triển KT-XH, giữ vững ổn định khu vực biên giới

  

 Sốp Cộp là huyện vùng cao, biên giới của tỉnh Sơn La, được thành lập theo Nghị định số 148/2003/NĐ-CP ngày 22-12-2003 của Chính phủ và là huyện nghèo theo Nghị quyết 30a của Chính phủ. 10 năm kiến thiết và xây dựng, thời gian chưa đủ dài nhưng Đảng bộ và nhân dân huyện Sốp Cộp luôn đoàn kết, vượt lên bao gian khó, huy động các nguồn lực, khơi dậy tiềm năng thế mạnh đẩy nhanh tốc độ phát triển kinh tế, xã hội, xoá đói, giảm nghèo, nâng cao đời sống cho nhân dân; tăng cường củng cố hệ thống chính trị từ huyện đến cơ sở; bảo đảm quốc phòng an ninh, góp phần xây dựng khu vực biên giới Việt Nam - Lào hòa bình, hữu nghị, ổn định và phát triển.


Bản đồ hành chính huyện Sốp Cộp.

Sau khi chia tách từ huyện Sông Mã, mặc dù được sự quan tâm đầu tư, giúp đỡ của tỉnh và các cấp, các ngành trên các lĩnh vực nhưng Sốp Cộp những ngày đầu mới thành lập thật gian khó. Đó là khu trung tâm hành chính huyện chưa có hình hài, kết cấu hạ tần cơ sở hầu như chưa có gì; dân cư thưa thớt; địa hình chia cắt mạnh, giao thông đi lại khó khăn, nhất là giao thông từ trung tâm huyện ra Sông Mã và vào các tuyến Mường Lèo, Mường Lạn, Púng Bánh... Lúc đó, Sốp Cộp có 6/8 xã vùng 3 đặc biệt khó khăn, trong đó 4 xã biên giới, kinh tế chủ yếu sản xuất thuần nông, tự tung, tự cấp; đời sống nhân dân còn nghèo với tỷ lệ hộ nghèo chiếm trên 58% trong tổng số gần 7.000 hộ. An ninh chính trị tuy ổn định nhưng tiềm ẩn những yếu tố phức tạp về di dịch cư tự do, xâm canh, xâm cư, tranh chấp đất đai, vận chuyển, buôn bán trái phép chất ma túy và tái trồng cây thuốc phiện... ảnh hưởng tới quá trình xây dựng và phát triển của huyện.

Bám sát định hướng của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, Sốp Cộp đã bắt tay vào hoạch định và kiến thiết từ đầu. Ban Thường vụ Huyện ủy Sốp Cộp đã ra Nghị quyết về lãnh đạo thực hiện mục tiêu phát triển KT-XH, an ninh quốc phòng. UBND huyện đã nhanh chóng ổn định tổ chức, một số đồng chí cán bộ chủ chốt ở các phòng, ban của huyện được Tỉnh ủy, UBND tỉnh quan tâm, điều động, tăng cường cho huyện. Vừa làm vừa điều chỉnh, UBND huyện chỉ đạo các cơ quan chức năng, các xã lựa chọn việc trọng tâm, khai thác tiềm năng sẵn có của vùng để phát triển kinh tế. Huy động, tận dụng tối đa các nguồn lực đầu tư, nguồn vốn thuộc các chương trình, dự án, chính sách phát triển kinh tế, xã hội của Đảng và Nhà nước đối với đồng bào dân tộc thiểu số vùng cao, vùng biên giới. Đẩy nhanh phát triển kinh tế, rút ngắn khoảng cách so với các huyện. Ưu tiên phát triển kinh tế nông lâm nghiệp, gắn với tăng cường sử dụng có hiệu quả nguồn tài nguyên đất, tăng năng xuất, đảm bảo an ninh lương thực; phát triển ngô hàng hoá; tập trung chăn nuôi đại gia súc, trồng rừng kinh tế. Phát triển mạnh các loại hình dịch vụ khuyến nông, khuyến lâm, ngân hàng, thông tin liên lạc, vận tải hàng hoá. Xây dựng chợ và trung tâm thương mại tại trung tâm huyện, cửa khẩu Lạnh Bánh, trạm tiểu ngạch Mường Lạn, mở rộng giao thương với các huyện thuộc các tỉnh bắc Lào và các Trung tâm cụm xã. Tập trung nguồn lực đầu tư kết cấu hạ tầng, nhất là giao thông, điện, xây dựng trung tâm hành chính huyện. Tăng cường tiềm lực về quốc phòng an ninh, củng cố, hoàn thiện thế trận quốc phòng toàn dân, an ninh nhân dân, biên phòng toàn dân trên địa bàn; duy trì phong trào quần chúng bảo vệ an ninh, giữ vững ổn định chính trị trên địa bàn; xây dựng khu vực phòng thủ vững chắc ở các xã vùng biên giới.Một góc huyện Sốp Cộp hôm nay.

Với các giải pháp đồng bộ, tốc độ phát triển kinh tế của huyện đạt khá (năm 2004 đạt 14,7%, năm 2010 đạt 17,8%). Cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực; thu ngân sách vượt kế hoạch, năm sau cao hơn năm trước; các ngành, các lĩnh vực đều có bước phát triển; kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội bước đầu được tăng cường. Giá trị sản xuất 3 năm (2011-2013) đạt hơn 3.143 tỷ đồng. Giá trị sản xuất toàn ngành nông, lâm nghiệp, thuỷ sản đạt 1.334,7 tỷ đồng (giá hiện hành). Trong đó, trồng trọt ước đạt 790,7 tỷ đồng, thuỷ sản ước đạt 52 tỷ đồng, lâm nghiệp đạt 124,4 tỷ đồng, chăn nuôi 367,4 tỷ đồng. Tổng diện tích gieo trồng cây lương thực có hạt ước thực hiện trong 3 năm là 19.843 ha, trong đó: diện tích lúa 15.012 ha; ngô 4.831 ha. Tổng sản lượng lương thực có hạt đạt 57.861 tấn, trong đó: 42.306 tấn thóc, 15.555 tấn ngô (năm 2013 sản lượng ước đạt 21.600 tấn, bằng 100% Nghị quyết đại hội Đảng bộ huyện lần thứ II  đề ra đến năm 2015); cây chất bột lấy củ (sắn) tổng diện tích 6.598 ha, năng suất 97,5 tạ/ha, sản lượng 63.142 tấn; lạc 361 ha, năng suất 9 tạ/ha, sản lượng 3.249 tấn; diện tích cây cà phê là 405 ha, (diện tích trồng mới 2012, 2013 là: 357ha) trong đó: diện tích kinh doanh 48 ha, sản lượng đạt 74 tấn; năng suất bình quân ước đạt 15,4 tạ/ha. Chăn nuôi phát triển toàn diện, theo hướng hình thành các vùng chăn nuôi tập trung; tổ chức triển khai Đề án phát triển chăn nuôi trâu, bò theo hình thức nuôi nhốt; hình thành các vùng trồng cỏ tập trung. Thực hiện tốt việc phòng, chống dịch bệnh cho đàn gia súc, gia cầm. Hiện, tổng đàn gia súc trên toàn huyện có 42.586 con, gia cầm các loại có 172.731 con. Khai thác 160 ha ao hồ, sản lượng nuôi trồng thủy sản ước đạt 937 tấn. Lâm nghiệp phát triển theo hướng xã hội làm tốt quản lý, bảo vệ, khôi phục và phát triển vốn rừng. Tiếp tục thực hiện và mở rộng việc trồng rừng, tổ chức thực hiện dự án chi trả phí dịch vụ môi trường rừng. Tổng diện tích trừng trồng mới trong 3 năm là 1.350 ha, bảo vệ 71.306 ha rừng hiện còn, nâng tỷ lệ che của phủ rừng đến năm 2013 trên 49%. Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, đến nay đã thẩm định, phê duyệt đề cương nhiệm vụ, dự toán chi tiết lập quy hoạch xây dựng nông thôn mới các xã Mường Lạn, Sam Kha, Mường Lèo.

Trong bối cảnh kinh tế gặp nhiều khó khăn, huyện đã tập trung tháo gỡ, giúp các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp đẩy mạnh sản xuất kinh doanh, nâng cao chất lượng sản phẩm, đáp ứng tốt hơn yêu cầu thị trường. Giá trị sản xuất trong 3 năm đạt 943 tỷ đồng. Sản lượng một số sản phẩm chủ yếu: gạch nung 22,2 triệu viên; đá các loại 16,4 nghìn m3 ; cát, sỏi các loại 11,3 nghìn m3. Tăng cường mở rộng mạng lưới điện các xã, bản trên địa bàn huyện đến năm 2013 ước đạt trên 6.000 hộ dân được dụng điện lưới quốc gia, bằng 65,5% Nghị quyết đại hội Đảng bộ huyện lần thứ II đề ra. Tập trung phát triển các ngành dịch vụ cả về loại hình và quy mô, tổ chức tốt hệ thống lưu thông, phân phối đối với các loại hàng hóa, dịch vụ. Hàng hoá trên địa bàn cơ bản đã đáp ứng nhu cầu các mặt hàng thiết yếu phục vụ nhân dân trong toàn huyện. Các doanh nghiệp vận tải trên địa bàn huyện đảm bảo lưu thông và phục vụ vận chuyển hành khách an toàn, khối lượng hàng hoá vận chuyển trong ba năm ước đạt 16,9 nghìn tấn và hành khách vận chuyển được 48,3 nghìn người. Công tác quản lý và điều hành ngân sách được chú trọng, thu trên địa bàn trong 3 năm đạt 29,1 tỷ đồng. Các ngân hàng trên địa bàn tạo điều kiện thuận lợi để các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân vay 85 tỷ đồng vốn để sản xuất kinh doanh, làm nhà ở, vay học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn...

Sau 10 năm thành lập, kết cấu hạ tầng thiết yếu từng bước đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội; ưu tiên đầu tư cơ sở hạ tầng khu trung tâm hành chính; phát triển hạ tầng nông nghiệp và nông thôn. Tổng vốn đầu tư phát triển toàn xã hội trong 3 năm ước đạt trên 1.216 tỷ đồng, trong đó, ngân sách nhà nước 1.028 tỷ đồng, vốn đầu tư của doanh nghiệp và dân cư 155 tỷ đồng, vốn các Bộ, ngành đầu tư trên địa bàn 33 tỷ đồng.

Cùng với kết quả về kinh tế, các lĩnh vực văn hoá, giáo dục - đào tạo, y tế, xoá đói giảm nghèo, chính sách xã hội duy trì và phát triển. Sự nghiệp giáo dục - đào tạo tiếp tục được củng cố và phát triển, chất lượng giáo dục từng bước được nâng lên. Quy mô trường lớp, số lượng học sinh ngày càng tăng. Trong 3 năm qua tỷ lệ học sinh trong độ tuổi đến trường các cấp đạt 97,3%. Từng bước hoàn thiện cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy và học; nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lý giáo dục, xây dựng mô hình trường đạt chuẩn ở các cấp học. Đến nay đã có 8/8 xã đạt chuẩn phổ cập giáo dục trung học cơ sở; phổ cập tiểu học đúng độ tuổi. Công tác bảo vệ và chăm sóc sức khoẻ cho nhân dân, công tác dân số, gia đình, trẻ em được bảo đảm. Văn hoá, thể thao và du lịch duy trì và phát huy bản sắc dân tộc. Đến năm 2012 có 36,39% gia đình văn hoá, 25,3% số thôn, bản đạt chuẩn văn hoá, nếp sống văn minh; 85% xã, bản có thiết chế văn hoá thông tin cơ sở; tỷ lệ người tập thể dục thể thao thường xuyên đạt trên 18%. Tỷ lệ hộ gia đình xem được truyền hình Việt Nam nâng lên 85%, hộ nghe được Đài Tiếng nói Việt Nam nâng lên 95%, cơ bản đáp ứng được yêu cầu thông tin liên lạc của nhân dân. Các chính sách an sinh xã hội, xóa đói, giảm nghèo, giải quyết việc làm được quan tâm. Năm 2013 toàn huyện tỷ lệ hộ nghèo giảm xuống còn 40%, xóa được 1370 nhà tạm cho hộ nghèo và các hộ gia đình chính sách; 2.747 người lao động qua đào tạo, hướng nghiệp trên 22.830 người lao động trong độ tuổi có khả năng lao động, giải quyết việc làm cho 5.615 người trên địa bàn huyện. Tình hình an ninh chính trị, an ninh biên giới được giữ vững ổn định. Quan hệ đối ngoại tiếp tục được củng cố và tăng cường, tình đoàn kết hữu nghị thêm bền chặt.

Công tác xây dựng Đảng được Đảng bộ huyện chú trọng trên các lĩnh vực chính trị, tư tưởng và tổ chức. Tập trung kiện toàn hệ thống tổ chức, hoàn thiện quy định về chức năng, nhiệm vụ, mối quan hệ của các tổ chức trong hệ thống chính trị; Thực hiện tốt và đồng bộ các khâu trong công tác cán bộ; công tác đánh giá quản lý, quy hoạch, đào tạo, bổ nhiệm, điều động, luân chuyển cán bộ. Công tác đánh giá chất lượng tổ chức cơ sở đảng và đảng viên được quan tâm chỉ đạo. Hàng năm, Ban Thường vụ huyện uỷ ban hành các kế hoạch, hướng dẫn của Huyện uỷ và tổ chức Hội nghị cán bộ chủ chốt để triển khai công tác kiểm điểm, đánh giá đối với tổ chức Đảng, đảng viên; cán bộ, công chức, tập thể lãnh đạo các cơ quan đơn vị trong toàn Đảng bộ. Công tác bảo vệ chính trị nội bộ được quan tâm từ bước phát triển đảng viên mới, bổ nhiệm cán bộ, chuẩn bị nhân sự HĐND, UBND và Đại hội Đảng bộ các cấp. Công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng được quan tâm chỉ đạo. Thực hiện toàn diện, đồng bộ các nhiệm vụ kiểm tra, giám sát theo chương trình, kế hoạch kiểm tra, giám sát từng năm của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện. Hoạt động của HĐND các cấp đã có nhiều đổi mới trong việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn theo luật định. UBND các cấp từ huyện đến cơ sở đã ngày càng chủ động hơn trong công tác chỉ đạo, điều hành. Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác quản lý Nhà nước trên các lĩnh vực; chất lượng đội ngũ cán bộ công chức trong bộ máy hành chính Nhà nước được nâng lên, đáp ứng tốt hơn yêu cầu nhiệm vụ. Đảng bộ huyện luôn quan tâm tạo điều kiện để Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể hoạt động theo đúng chức năng, nhiệm vụ, góp phần tập hợp, thu hút giáo dục được hội viên, đoàn viên của mình tham gia tích cực và thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội, củng cố khối đại đoàn kết các dân tộc.

Kế thừa và phát huy những kết quả đạt được, trong bước đi tiếp theo, Đảng bộ huyện Sốp Cộp tập trung nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của đảng bộ, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, phát huy dân chủ và sức mạnh đại đoàn kết các dân tộc trong công cuộc xoá đói, giảm nghèo; đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá nông nghiệp, nông thôn; tranh thủ thời cơ, vượt qua thách thức để duy trì tốc độ tăng trưởng, gắn với từng bước chuyển dịch cơ cấu kinh tế một cách hợp lý, bền vững; chú trọng ứng dụng khoa học công nghệ vao những ngành, lĩnh vực có tiềm năng, lợi thế; từng bước nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân; đảm bảo quốc phòng an ninh, tăng cường đối ngoại; phấn đấu đưa Sốp Cộp sớm thoát khỏi tình trạng huyện nghèo. Thực hiện đồng bộ các giải pháp quản lý tài chính, tài sản, đầu tư công trên địa bàn huyện, chấp hành nghiêm chỉnh các thủ tục cải hành chính, chú trọng phát triển thương mại gắn liên với sản xuất hàng hoá tập trung nhất là hàng nông sản, ưu tiên mọi nguồn lực cho đầu tư phát triển hạ tầng. Đầu tư có trọng tâm, trọng điểm và đồng bộ để hướng tới xây dựng trung tâm hành chính huyện thành trung tâm Thị trấn huyện. Tiếp tục chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng dịch vụ - công nghiệp - nông nghiệp. Tập trung nguồn lực đẩy nhanh quá trình xây dựng và phát triển nông thôn mới. Đầu tư đồng bộ hạ tầng thiết yếu từng bước đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội; ưu tiên đầu tư cơ sở hạ tầng khu trung tâm hành chính; phát triển hạ tầng nông nghiệp và nông thôn. Rà soát, điều chỉnh quy hoạch ngành, quy hoạch tổng thể kinh tế - xã hội huyện đến năm 2020. Điều chỉnh, lập quy hoạch sử dụng đất cấp huyện, cấp xã, quy hoạch chi tiết khu trung tâm hành chính huyện, quy hoạch điểm dân cư nông thôn. Duy trì và nâng cao chất lượng hoạt động trên các lĩnh vực văn hóa, giáo dục, y tế . Tiếp tục lồng ghép nguồn lực, thực hiện các chính sách xã hội. Đảm bảo quốc phòng an ninh, ổn định chính trị và trật tự an toàn xã hội. Xây dựng khu vực phòng thủ huyện ngày càng vững chắc. Giữ vững và tăng cường mối quan hệ hữu nghị đặc biệt với 3 huyện: Mường Ét, Viêng Thoong, Phôn Thoong (nước CHDCND Lào). Coi trọng công tác xây dựng Đảng, gắn giáo dục chính trị, tư tưởng, nâng cao nhận thức, bản lĩnh chính trị cho cán bộ, đảng viên và nhân dân với tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh và thực hiện nghiêm túc Nghị quyết Hội nghị lần thứ 4 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XI “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”. Củng cố, kiện toàn bộ máy chính quyền các cấp trên cơ sở quy định rõ về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn. Nâng cao chất lượng, hiệu lực và hiệu quả hoạt động của bộ máy chính quyền các cấp, đặc biệt là cấp xã trong phạm vi được phân cấp.

Phát huy truyền thống yêu nước, Đảng bộ và nhân dân Sốp Cộp đoàn kết, chung sức, chung lòng, vượt qua khó khăn, thách thức, khơi dậy tiềm năng thế mạnh, tranh thủ các nguồn lực xây dựng huyện ngày càng đổi mới và phát triển, là “phên dậu” vững chắc của Tổ quốc Việt Nam./.