Xã Phổng Lái

Nằm ở phía Bắc - Tây Bắc của huyện. Diện tích tự nhiên 92,10 km2, dân số 7.206 người, mật độ dân số 78 người/km2. Gồm 3 dân tộc chính sinh sống: Kinh, Thái, Mông. Xã có 24 bản: Nà Ngụa, Pá Chập, Mô Cổng, Phiêng Luông, Pha Lao, Nặm Giắt (Nậm Giắt), Huổi Giếng, Bay (Lái Bay), Lái Cang, Lái Lè, Kính, Khau Lay, Pe, Lốm Púa (Lúm Púa), Lốm Pè (Lúm Pè), Mường Chiên, Mường Chiên II, Nong Bổng, Quỳnh Châu, Bó Nhai,  Đông Quan, Kiến Xương, Tiên Hưng, Thư Vũ, với 1.629 hộ.