Ngày 01 tháng 07 năm 2018

Truy bắt tội phạm truy nã tại Lóng Luông bảo đảm tuyệt đối an toàn