Ngày 28 tháng 01 năm 2019

Tết ở Đồn Biên phòng Tân Xuân