Ngày 08 tháng 10 năm 2019

Salvia khoe sắc trên đèo Pha Đin