Ngày 21 tháng 10 năm 2019

Rạng danh nữ võ sĩ người dân tộc Thái Sơn La