Ngày 27 tháng 05 năm 2021

Quỳnh Nhai tập trung khống chế dịch bệnh viêm da nổi cục ở trâu bò