Ngày 15 tháng 04 năm 2018

Mưa đá gây thiệt hại lớn hoa màu, tài sản của người dân

  • Video mới
  • Video nổi bật